Nya studieresultat för det immunonkologiska läkemedlet pembrolizumab

Nya studieresultat för det immunonkologiska läkemedlet pembrolizumab, nu vid behandling av klassiskt Hodgkins lymfom och trippelnegativ bröstcancer

Under december 2014 presenteras för första gången data för PD-1 hämmaren pembrolizumab vid behandling av patienter med klassiskt Hodgkins lymfom (ASH Annual Meeting 2014) och trippelnegativ bröstcancer (SABCS 2014). Sammantaget har då data för pembrolizumab vid sju olika tumörtyper redovisats.

Den 8 december på ”56th American Society of Hematology (ASH) Annual meeting” presenteras för första gången data för pembrolizumab vid behandling av patienter med klassiskt Hodgkins lymfom under rubriken “PD-1 Blockade with the Monoclonal Antibody Pembrolizumab (MK-3475) in Patients with Classical Hodgkin Lymphoma After Brentuximab Vedotin Failure: Preliminary Results From a Phase 1b Study (KEYNOTE-013)”.

Den 10 december på ” San Antonio Breast Cancer Symposium” presenteras för första gången data för pembrolizumab vid behandling av patienter med trippelnegativ bröstcancer under rubriken “ A Phase 1b Study (KEYNOTE-012) of Pembrolizumab (MK-3475) in Patients with Advanced Triple-Negative Breast Cancer”.

Det innebär att vid årsskiftet så har data för effekten av pembrolizumab redovisats för sju olika tumörtyper – ”Vårt fokus på att utvärdera pembrolizumab som monoterapi har gjort det möjligt för oss att forcera det kliniska utvecklingsarbetet för vår PD-1 hämmare” säger Dr. Roy Baynes, Senior Vice President, Merck Research Laboratories.

Mer information finns i den amerikanska pressreleasen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:Anna Åleskog
Medicinsk rådgivare, MSD
Telefon: 076-885 00 15
E-post: anna.aleskog@merck.com