Nya studiedata från Bayer för behandling av levercancer

Nya studiedata från Bayer för behandling av levercancer
Explorativ analys av Fas III-studie visar förlängd överlevnad för sekvensbehandling med sorafenib följt av regorafenib vid andra linjens levercancer
Median överlevnad från behandlingsstart med Nexavar (sorafenib) följt av Stivarga (regorafenib) var 26,0 månader jämfört med 19,2 månader för de som fick placebo efter Nexavar.

I fas III-studien RESORCE visades att behandling med Stivarga gav en statistiskt signifikant förbättrad överlevnad (OS) hos patienter med levercancer i andra linjen. Resultaten var 10,6 månader för Stivarga och 7,8 månader för placebo, hos patienter med levercancer som tidigare fått behandling med Nexavar.

En retrospektiv explorativ analys av RESORCE visar att från det att behandling med Nexavar inleddes hade gruppen som därefter fick Stivarga en median överlevnad på 26.0 månader, jämfört 19,2 månader för dem som behandlades med Nexavar och därefter placebo. Analysen har publicerats i Journal of Hepatology.

– Stivarga är den första behandlingen som visar på förlängd överlevnad för patienter med levercancer där sjukdomen progredierat under första linjens behandling med Nexavar. Det här visar också att nya behandlingsmetoder kan innebära längre överlevnad vid avancerad levercancer och totalt sett en bättre situation för patienterna, säger Per Sandström, medicinsk chef inom onkologi och hematologi på Bayer Sverige.

Levercancer är ett område med stora medicinska behov. Varje år får 780 000 personer diagnosen levercancer och det är den näst vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i världen.