Nya sätt att hindra cancer

Cancerdagarna vid Karolinska Institutet handlar i år om vad som sker i tumörens mikromiljö och hur inflammatoriska processer, RNA och signaleringsvägar kan påverkas för att bota cancer. Dessutom ett stort tema om prevention, upptäckt och monitorerna.

Tid: Torsdag 6 – fredag 7 mars 2014

Plats: Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet, Campus Solna

Cancerdagarna hålls i år för 12:e gången och flera av världens ledande cancerforskare kommer till Karolinska Institutet för att vara med. Ett av årets teman är prevention, detektion och monitorering av cancer. Nitzan Rosenfeld, University of Cambridge, Storbritannien, berättar om en helt ny metod för att diagnostisera och kontrollera effekten av behandling. Metoden gör det möjligt att upptäcka tumör-DNA i blod, något som tidigare har varit mycket svårt. Om den kan etableras i vården finns mycket att vinna.

En ny grupp läkemedel, så kallade ALK-hämmare, är avsedda för lungcancerpatienter med en viss mutation. Alice Shaw, Massachusetts General Hospital, USA, redovisar under konferensen vilka patienter den passar för. På bröstcancerområdet har Per Hall, Karolinska Institutet, hittat ett sätt att förutsäga risk och behandlingseffekt genom att kontrollera bröstens täthet på mammografiplåtar.

I cancerns så kallade mikromiljö finns tumörceller men också många andra typer av celler, bland annat immunsystemets celler. Temat om inflammation handlar om hur man kan få igång immunsystemet i mikromiljön så att immunförsvaret attackerar cancercellerna. Laurence Zitvogel, Université Paris Sud, Frankrike, har gjort en studie av vilka cancerläkemedel som ger en immunrelaterad celldöd och vilka som inte agerar via immunsystemet.

RNA har fått mycket uppmärksamhet på senaste tiden. Tidigare trodde forskare att RNA endast deltog vid tillverkningen av proteiner, men ny forskning visar att det också har andra funktioner. Vissa typer av RNA, så kallade icke-kodande RNA, guidar till exempel proteiner till sin rätta plats i cellen vilket är viktigt för att proteinerna ska kunna utföra sina uppgifter. Nu kommer tankar om att använda RNA som medicin. Det kanske både är lättare att tillverka och att kontrollera i kroppen i jämförelse med läkemedel med fokus på proteiner. Judy Lieberman, Harvard Medical School, USA, är expert på detta.

Under sessionen om signaleringsvägar får vi veta mer om ett läkemedel som är på gång mot en form av leukemi, AML. Klas Wiman, Karolinska Institutet, berättar om hur substansen kan återställa funktionen hos en så kallad tumörsuppressorgen, p53, som kontrollerar överlevnad av cancerceller.

För frågor, kontakta:

Forskarassistent Andreas Lundqvist
Institutionen för onkologi-patologi

Tel: 08-517 768 59

E-post: andreas.lundqvist@ki.se