Nya samarbeten ska utvärdera kombinationsbehandlingar med PD-1-hämmaren MK-3475

MSD har tecknat tre separata avtal om kliniska forskningssamarbeten med Amgen, Incyte och Pfizer för att utvärdera effekt och säkerhet för MSD:s PD-1-hämmare under utveckling MK-3475 i kombination med andra cancerläkemedel. Samarbetena gäller bland annat behandling av njurcancer, icke småcellig lungcancer och avancerat malignt melanom.

I januari meddelande FDA att MK-3475 har beviljats ”Rolling submission” där myndigheten får data allteftersom de tas fram. Detta är till följd av att MK-3475 tidigare fått status som ”Break through therapy”. Företaget förväntar sig att ansökan kommer vara komplett under första halvan av 2014.

I tillägg kommer MSD att starta ytterligare fas 1-studier för att utvärdera effekt och säkerhet av MK-3475 som monoterapi för behandling av ytterligare 20 olika PD-L1-positiva solida tumörtyper (clinicaltrial.gov identifieringsnummer: NCT02054806).

För ytterligare information om:

Samarbetena: http://www.mercknewsroom.com/news-release/oncology-newsroom/merck-enters-strategic-collaborations-amgen-incyte-and-pfizer-evaluat

Rolling submission: http://www.mercknewsroom.com/news-release/oncology-newsroom/merck-initiates-rolling-submission-us-biologics-license-application-m

Nya fas I-studier: http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02054806?term=MK-3475&rank=7

Om MK-3475
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. MK-3475 är ett läkemedel under utveckling. Det är ett mycket selektiv substans  riktad mot PD-1 som syftar till att återställa immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller genom att selektivt blockera bindningen av två av PD-1-proteinets ligander (PD-L1 och PD-L2).

Genom att blockera PD-1 gör MK-3475 det möjligt för kroppen att aktivera immunsystemets cancermålsökande T-celler, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. MK-3475 studeras för närvarande i flera kliniska prövningar som beräknas rekrytera över 3 000 patienter med olika former av cancer, däribland: blåscancer, kolorektalcancer, magsäckscancer, cancer i huvud och hals, icke-småcellig lungcancer, trippelnegativ bröstcancer och blodcancer. Ytterligare prövningar av både monoterapi och kombinationsterapi med andra cancerbehandlingar planeras.

MK-3475 är klassificerat som ”Break through therapy” av Amerikanska FDA.  MK-3475 har beviljats ”Rolling submission” där FDA får data allteftersom de tas fram. Företaget förväntar sig att ansökan kommer vara komplett under första halvan av 2014.