Nya data inom immunterapi från Världskongressen för lungcancer (WCLC)

Nya data inom immunterapi från Världskongressen för lungcancer (WCLC)

För dig som inte haft möjlighet att närvara vid internationella kongresser kan det vara utmanande att överblicka och sortera all ny information. MSD har tagit hjälp av Anders Vikström, överläkare i lungmedicin vid Universitetssjukhuset i Linköping, för att sammanställa och dela några av de viktigaste nya rönen som presenterats under WCLC 2018. Webinar live-sänds torsdag 6 december kl. 12.15 – 12.55.

Registrera dig här!

För frågor, vänligen kontakta Ami Albihn, telefon 070-918 37 34