Nya data för NINLARO®(ixazomib) från Takeda

Presentation av data från fas 3-studien TOURMALINE-MM1:
NINLARO®(ixazomib) – en oral proteasomhämmare (PI),  i kombination med lenalidomid och dexametason (IRd), ger signifikant längre progressionsfri överlevnad hos patienter med recidiverande och/eller refraktärt multipelt myelom

I veckan presenterades resultat från TOURMALINE-MM1 vid ASH:s 57:e årliga möte i Orlando. Studien visar att behandling med NINLARO® (ixazomib) förlänger progressionsfri överlevnad (PFS) och har en hanterbar biverkningsprofil hos patienter med recidiverande och/eller refraktärt multipelt myelom. Vid kongressen presenterades även resultat från en fas 2-studie av ixazomib plus cyklofosfamid och lågdos dexametason hos patienter med nydiagnostiserat multipelt myelom.

Takeda presenterade tidigare i veckan resultat från TOURMALINE-MM1 som visar att behandling med NINLARO® kapslar förlänger progressionsfri överlevnad och har en hanterbar biverkningsprofil hos patienter med recidiverande och/eller refraktärt multipelt myelom. Studien TOURMALINE-MM1 är en internationell, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie för utvärdering av oral behandling med NINLARO en gång i veckan plus lenalidomid och dexametason, jämfört med placebo plus lenalidomid och dexametason.

Nyligen godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) NINLARO i kombination med lenalidomid och dexametason för behandling av patienter med multipelt myelom som har fått minst en tidigare behandling. Godkännandet baserades på data från fas 3-studien TOURMALINE-MM1, som lyftes fram vid ASH:s (American Society of Hematology) presskonferens i Orlando, Florida 6 december. Data från studier med ixazomib ingick i 18 presentationer vid årets ASH-möte, bland annat i en muntlig presentation av data från en fas 2-studie som utvärderar oral behandling med kombinationen ixazomib plus cyklofosfamid och lågdos dexametason (ICd) hos patienter med nydiagnostiserat multipelt myelom.

”De data som presenteras vid årets ASH-möte är de första viktigare resultaten från TOURMALINE – det omfattande kliniska prövningsprogrammet för ixazomib som är en del i Takedas arbete med att utveckla innovativa behandlingar för multipelt myelom”, sa Andy Plump, MD, PhD, medicinsk och vetenskaplig chef vid Takeda. ”Bredden och djupet av TOURMALINE ger oss möjlighet att samla in viktiga data för ett brett spektrum av patienter som lever med multipelt myelom och att utveckla effekt- och säkerhetsprofilen för vår orala proteasomhämmare ixazomib. Vi kommer att fortsätta denna och andra viktiga kliniska prövningar och ser fram emot att dela med oss av resultat under de kommande åren”.

TOURMALINE – det omfattande kliniska utvecklingsprogrammet för NINLARO – inbegriper sammanlagt fem pivotala studier – fyra som undersöker alla större patientgrupper med multipelt myelom och en som undersöker AL-amyloidos.