Nya data för att använda syntetiska genererade tomografibilder (sCT) för stråldosplanering

Nya bevis för att använda syntetiska genererade tomografibilder (sCT) för planering av strålterapi för prostatapatienter, kommer publiceras i International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics.

Spectronic Medical tillkännagav idag att ny evidens för deras MRIPlanner-programvara, som genererar syntetiska CT-bilder (sCT) från en enda MR-bild, kommer att presenteras i novemberutgåvan av International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics (också känd som Red Journal).

– MR-OPERA-studien visar att en strålbehandlingsplan för en patient med prostatacancer, planerad utifrån ett så kallat MRI-Only arbetsflöde, dvs endast använda sig av en fysisk MR-bilder, tillsammans med MriPlanner-mjukvaran är dosimetriskt korrekt och robust för olika utrustningsleverantörer, fältstyrkor och behandlingstekniker. Det innebär att det nu finns evidens som styrker och möjliggör användandet av ett MRI-Only arbetsflöde för stråldosplanering för prostata-behandling för de flesta MR-utrustade strålterapi-kliniker.

Syftet med MR-OPERA-studien (The MRI Only Prostate External Radiotherapy) var att validera den dosimetriska noggrannheten och kliniska robustheten hos MriPlanner för omvandling av magnetisk resonans bilder (MRI) till syntetisk beräknad tomografi bilder (sCT), i ett MRI-Only stråldosplaneringsflöde för 170 stycken prostatacancerpatienter.

Resultat: De övergripande genomsnittliga dosskillnaderna mellan sCT och CT-dosfördelningar var under 0,25% för alla utvärderade organ och target-strukturer. Gamma-utvärdering visade en genomsnittlig pass rate på 99,12% (+/- 0,63%, 1 SD) i hela kroppsvolymen och 99,97% (+/- 0,13%, 1 SD) i planeringsmålvolymen med användning av en 2% / 2- mm gamma kriterier.

Slutsats: Resultaten av studien visar att sCT-genereringsmetoden kan användas kliniskt, med minimala skillnader mellan en sCT- och CT vad det gäller dosfördelningar för target och relevanta organ i riskzonen. Resultaten är konsekventa mellan de olika studiecentren, vilket indikerar att ett MR-arbetsflöde med MriPlanner är robust för en rad olika fältstyrkor, utrustningsleverantörer och behandlingstekniker.

Läs hela pressreleasen här