Nya Centrum för cancerrehabilitering invigs idag

Nya Centrum för cancerrehabilitering invigs idag

Centrum för cancerrehabilitering invigs idag, en ny vårdenhet för patienter från hela Stockholms län, som har särskilda rehabiliteringsbehov. Rehabiliteringen innehåller fördjupad kartläggning, planering och åtgärder från flera professioner i samråd.

– Allt fler lever med cancer, och allt fler överlever cancer. Behovet av cancerrehabilitering har aldrig varit större, säger hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L). Centrum för cancerrehabilitering ger stockholmarna tillgång till den senaste kunskapen och behandlingen.

Centret, som är en del i regionens cancerplan, har också ett utvecklingsuppdrag och ska bedriva tvärprofessionell cancerrehabilitering i team med forskning- och utbildningsperspektiv.

– Det nya centret för cancerrehabilitering är både efterlängtat och efterfrågat av patienterna och jag är glad att det nu blir verklighet. Det är oerhört positivt att rehabiliteringen ska bedrivas tvärprofessionellt, säger barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD).

Rehabilitering är en angelägen fråga för cancerpatienter och en del i uppdraget är att ta fram standardiserade vårdprocesser för rehabiliteringen. Cancer berör många i samhället och förbättrade behandlingsmetoder leder till att fler lever längre efter en cancerdiagnos, men sjukdomen och behandlingarna kan ge upphov till problem som kan vara långvariga och svåra.

– Det gör stor skillnad för de här patienterna att få möjlighet till den rehabilitering vi erbjuder här, menar Maria Hellbom, verksamhetschef för Centrum för cancerrehabilitering.

Centrum för cancerrehabilitering ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, och är en del i Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Vårdenheten är bland de första verksamheterna som startar inom SLSO:s nya uppdrag att ta hand om somatisk specialistvård utanför akutsjukhusen.

– Vi är glada för förtroendet och hälsar verksamheten varmt välkommen, säger sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling vid Stockholms läns sjukvårdsområde.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Maria Hellbom, verksamhetschef på telefon 08-123 401 12, e-post maria.hellbom@sll.se