Ny webbaserad utbildning i palliativ vård

Nu är den igång, den webbaserade utbildningen i allmän palliativ vård i livets slutskede.

Omkring 30 000 vårdanställda inom landsting, kommun och privat vårdverksamhet, i hela Norrland, erbjuds att gå webbutbildningen med målsättningen att öka kunskapen om vård i livets slutskede oavsett var patienten bor, diagnos och vårdform.

– Alla deltagare får samma information oavsett profession. Men det finns också en medicinsk fördjupning för läkare och för personal som vill veta mer, säger Katarina Sedig som har lett arbetet med att ta fram utbildningen. – Min förhoppning är att alla chefer gör det möjligt för sin personal att genomgå utbildningen.

Utbildningen har kommit till genom ett uppdrag från de fyra Norrlandstingen till Regionalt cancercentrum norr men omfattar all vård vid livets slut – inte enbart palliativ vård vid cancersjukdom. Utbildningen är gratis för vårdgivare och vårdpersonal i de fyra Norrlandstingen och den är cirka 4,5 timmar lång. De fem avsnitten kan genomföras i etapper för anpassning till verksamheten och kursdeltagaren. Det som krävs är tid, Internetuppkoppling och en dator.
Har du frågor, kontakta Katarina Sedig, processledare inom Regionalt cancercentrum norr för den palliativa vården.

Tfn: 0921-671 46, Mobil: 0730-57 74 96.

E-post: katarina.sedig@nll.se