Ny upptäckt om kvinnlig infertilitet och äggstockscancer

Ny upptäckt om kvinnlig infertilitet och äggstockscancer

Varför kan vissa kvinnor få barn när de är femtio år medan andra inte kan få barn när de är trettio? En ny studie från Göteborgs universitet bidrar med en pusselbit till att bättra förstå den frågan.

De kvinnliga äggcellerna har en ”magisk” strömbrytare som slås på när äggen är mogna, enligt Kui Liu, professor vid institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

kiu-liu
Kui Liu

Molekylen Cdk1 en huvudspelare

Det är viktigt att äggcellens strömbrytare fungerar som den ska. Den är beroende av att det finns rätt halt av molekylen Cdk1 i äggcellen.

Utifrån de studier professor Liu gjort på mushonor visar det sig att halten av Cdk1 hämmas genom att två aminosyror fosforyleras. Fosforylering är en process när en liten fosfatgrupp läggs på en aminosyra, som till exempel treonin, serin eller tyrosin. Kui Lius laboratorium visar nu att fosforyleringen av en treonin och en tyrosinrest på molskylen Cdk1 är nödvändig för kontrollen av äggets mognad.

cdk1
Till vänster en normal kärna av en musäggcell. Till höger en kärna av en musäggcell med alltför hög Cdk1. För mycket Cdk1 leder till tidig meios cellcykelprogression och efterföljande äggcelldöd.

Risk för infertilitet om halten är för hög

Studierna visar att äggcellerna strävar efter att ha en låg halt av molekylen Cdk. När halten är för hög så dör äggcellerna och honan blir infertil.

−Moder natur har valt att använda ett mycket enkelt system för att styra ett mycket komplicerat förlopp. Vi fann även att allmänna mekanismer används för att styra specialiserade fysiologiska förlopp som äggets tillväxt och mognad. I fallet med molekylen Cdk1, är det samma Cdk1 som används i cellcykelns utveckling till exempelvis cancerceller.

Hoppas kunna förutse äggstockscancer

En för tidig ovariesvikt kan helt förstöra det endokrinologiska systemet, det vill säga tillverkning och påverkan av hormoner i kroppen, och det kan även orsaka äggstockscancer, enligt Kui Liu.

− Förhoppningsvis kan vi hitta mer information som kommer att kunna hjälpa infertila kvinnor. Inte bara för behandling av infertilitet, men också för att kunna diagnostisera infertilitet tidigare, innan kvinnas äggceller dör ut i förtid.

Professor Liu hoppas att det på samma gång ska kunna gå att förutse och upptäcka äggstockscancer tidigare.

−Det yttersta målet med vår forskning är att till och med kanske kunna stoppa äggstockscancer, säger professor Liu.

Den vetenskapliga artikeln har nyligen publicerats i tidskriften Cell Research.

Professor Kui Lius grupp inriktar sig på studier av genetisk och epigenetisk reglering av kvinnliga könscellers utveckling. De senaste åren har forskningen omfattat både preklinisk grundforskning och att överföra de resultat som genererats från studier av musmodeller, till kliniskt applicerbara tekniker för att behandla kvinnlig infertilitet.

Artikelns namn: Inhibitory phosphorylation of Cdk1 mediates prolonged prophase I arrest in female germ cells and is essential for female reproductive lifespan

Länk till artikeln: http://www.nature.com/cr/journal/vaop/ncurrent/full/cr2016119a.html

Kontakt:

Kui Liu, professor vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet, kui.liu@gu.se,076-6181811