Ny Uppsalaledd studie kartlägger D-vitaminbrist vid barncancer

D-vitaminbrist är vanligt hos barn som behandlas för och som överlevt en cancersjukdom. Detta kan både leda till benskörhet och ökad infektionskänslighet. Men det saknas kunskap om hur vanlig vitaminbristen är, vilka konsekvenser detta får samt behovet av extra tillskott. I en ny studie ska forskare vid bland annat Akademiska sjukhuset räta ut frågetecknen, något som uppmärksammas med anledning av internationella barncancerdagen 15 februari.

– Vi vet för lite om hur cancersjuka barn bör behandlas för D-vitaminbrist och vilka doser som krävs för att återställa normala värden. Förhoppningsvis kan våra resultat utmynna i nya rekommendationer för vitamintillskott, säger Britt-Marie Frost, överläkare och sektionschef vid barnonkologiska kliniken på Akademiska barnsjukhuset, som tillsammans med docent Outi Mäkitie, Karolinska Institutet, ansvarar för studien som finansieras av Barncancerfonden.

I Sverige insjuknar ungefär 300 barn och ungdomar i cancer varje år. De vanligaste cancerformerna är leukemier och hjärntumörer, cancertyper som tillsammans står för mer än hälften av alla diagnoser.

De senaste årens forskning har visat att D-vitamin spelar större roll för hälsan än man tidigare trott. Vitaminet påverkar skelettets funktion och förebygger sannolikt även infektioner, hjärt-kärlsjukdom, metabola sjukdomar och cancer. D-vitaminbrist är vanligt både hos friska barn och barn med kroniska sjukdomar eller cancer. För dem krävs högre vitamindoser än de gängse för att uppnå rätt nivåer i blodet.

– Preliminära resultat av finska studier indikerar att cancersjuka barn ofta drabbas av benskörhet och har D-vitaminbrist. Inte minst med tanke på att cancersjuka barn löper risk för benskörhet och andra sena biverkningar av sin behandling, är det extra viktigt att undvika D-vitaminbrist, framhåller Britt-Marie Frost.

Mer information:

Britt-Marie Frost, överläkare och sektionschef vid barnonkologiska kliniken, Akademiska barnsjukhuset, 018-611 58 83

FAKTA: Studie om D-vitaminbrist vid barncancer

* Vilka D-vitaminnivåer har cancersjuka barn och hur förändras dessa under cancerbehandlingens gång?
* Vilka blir konsekvenserna av vitaminbrist: infektionsepisoder och andra orsaker till sjukhusvistelse mellan cellgiftsbehandlingarna?
* Vilken dos vitamintillskott krävs för att uppnå normala D-vitaminnivåer hos cancersjuka barn?
* Kan D-vitamintillskott skydda mot negativa konsekvenser av vitaminbrist såsom benskörhet och ökad infektionsrisk?