Ny, unik bröstcancerstudie vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset inkluderar DiviTum

Ny, unik bröstcancerstudie vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset inkluderar DiviTum™

Biovicas teknologi för att mäta celltillväxt, DiviTum™, har blivit utvald att ingå i en exklusiv studie av ett nytt lovande läkemedel mot bröstcancer vid Karolinska Institutet och Radiumhemmet.

Studien, PREDIX LumA, kommer att inkludera 200 kvinnor med hormonberoende bröstcancer. Kvinnorna kommer att behandlas med anti-hormonell behandling i kombination med en ny målinriktad terapi (s.k. CDK-hämmare), som utvecklats specifikt för att hindra tumörcellers tillväxt. DiviTum™ kommer att användas för att analysera tumörernas tillväxttakt och läkemedlets effekt genom att blodprov tas från patienter före och under behandling. Syftet är att identifiera vilka patienter som har de bästa förutsättningarna för att svara på denna nya typ av behandling och att utvärdera terapins effekt under behandling.

”Vi har valt att inkludera DiviTum™ i studien för att utvärdera om vi kan använda den som en icke-invasiv markör för att mäta behandlingens effekt för denna nya klass av läkemedel som kallas CDK4/6-hämmare. Detta är en mycket lovande grupp av nya läkemedel men vi saknar en tillförlitlig markör för tumörtillväxt för att utvärdera och förutsäga effekten av behandling. Det finns en vetenskaplig koppling till att DiviTum™ kan korrelera med effekten av dessa nya läkemedel”, säger Thomas Hatschek , huvudprövare för studien och docent vid Karolinska Institutet.