Ny studie kan förbättra behandling av neuroendokrina tumörer

Patienter med neuroendokrina tumörer som spridit sig utanför tarmen bör inte opereras innan de uppvisar bukrelaterade sjukdomssymptom, visar en ny studie vid Uppsala universitet som publiceras i JAMA Oncology.

Peter Stålberg, Olov Norlén och Kosmas Daskalakis, Uppsala universitet

Cancervårdens riktlinjer har länge föreskrivit att patienter med mindre neuroendokrina tarmtumörer ska opereras så snart en tumör konstaterats trots att den spridit sig till andra organ. Nu visar en aktuell studie vid Uppsala universitet att kirurgiska ingrepp som utförs innan patienten uppvisar bukrelaterade sjukdomssymptom inte påverkar överlevnadslängden. Däremot medför de ökad risk för komplikationer, bland annat i form av tarmvred, som kan föranleda behov av ytterligare operationer.
– Förloppet är relativt vanligt eftersom små neuroendokrina tumörer ofta upptäcks först när de spridit sig utanför tarmen, vanligtvis till levern, och då förordas snar operation. Men vi har i vår studie följt upp 363 patienter som behandlats sedan 1985, och hittar inget som tyder på att kirurgiska ingrepp utförda inom sex månader efter ställd diagnos skulle ge bättre resultat än icke-kirurgisk behandling till dess att patienten uppvisar bukrelaterade sjukdomssymptom såsom smärta eller tecken till tarmvred, säger Peter Stålberg, adjungerad professor och författare till artikeln som publicerats i JAMA Oncology.

Resultaten kan redan inom kort påverka praxis inom cancervården, då svenska riktlinjer för behandling ska ses över hösten 2017 och de europeiska riktlinjerna är föremål för översikt 2018.
– Vi hoppas att våra resultat får stor betydelse, dels genom mer effektiv användning av vårdens resurser, men framför allt för de många patienter som i framtiden löper minskad risk för onödiga operationer och komplikationer, säger Olov Norlén, docent vid institutionen för kirurgiska vetenskaper och även han författare till artikeln.
Forskarna bakom resultaten förbereder nu en prospektiv randomiserad studie där de kommer att göra ytterligare jämförelser av effekter mellan tidiga kirurgiska ingrepp och att avvakta med operation till patienten uppvisar bukrelaterade sjukdomssymptom.
– Vi ser för närvarande över möjligheterna till finansiering och har gott hopp om att snart ta vårt arbete vidare då vi redan noterar ett stort intresse för de slutsatser vi hittills dragit, konstaterar Peter Stålberg.

Läs artikel i JAMA Oncology
Lyssna på intervju med Kosmas Daskalakis och Peter Stålberg i JAMA Oncology

Läs mer om endokrinkirurgisk forskning vid Uppsala universitet
Kontakt Peter Stålberg