Ny studie ger viktig kunskap om hur tumörer bildar metastaser

Ny studie ger viktig kunskap om hur tumörer bildar metastaser

Forskning har visat att tillväxt av cancertumörer påverkas av att tillväxtfaktorn TGF-beta som finns i kroppens celler, omvandlas från att undertrycka till att stimulera tumörens utveckling. Men man har inte förstått hur detta sker. En ny studie som nu publiceras i tidskriften Science Signaling visar viktiga detaljer bakom processen.

– Vår förhoppning är att dessa fynd kan göra det möjligt att hitta ett sätt att selektivt hämma de TGF-beta-signaler som stimulerar tumörutveckling, utan att slå ut de signaler som hämmar tumörutveckling, och därigenom på sikt användas i kampen mot cancer, säger Eleftheria Vasilaki, postdoktor vid Ludwiginstitutet vid Uppsala universitet och försteförfattare.

Tillväxtfaktorn transforming growth factor beta (TGF-beta) reglerar cellers tillväxt och specialisering, bland annat under fosterutvecklingen. I samband med tumörutveckling har TGF-beta en komplicerad roll. Initialt hämmar det tumörbildning eftersom den hämmar cellers delning och stimulerar celldöd. I sent skede i tumörutvecklingen påskyndar TGF-beta däremot tumörutvecklingen och stimulerar spridning och metastasering av tumörceller.

TGF-betas signaleringsmekanismer och roll vid tumörutveckling har studerats vid Ludwiginstitutet för cancerforskning vid Uppsala universitet under de senaste 30 åren. Nyligen gjorda upptäckter vid institutet, som publiceras i den nu aktuella studien i Science Signaling, förklarar en del av mekanismen för hur TGF-beta omvandlas från att undertrycka till att förstärka tumörutvecklingen.

Uppsalaforskarna har i samarbete med en japansk forskningsgrupp funnit att TGF-beta tillsammans med onkoproteinet Ras, som ofta är aktiverat i tumörer, påverkar medlemmar av p53 familjen. Proteinet p53 har en nyckelroll för att reglera tumörutvecklingen och är ofta förändrat, muterat, i tumörer. TGFbeta och Ras undertrycker effekten av muterat p53 och förstärker därigenom effekten av en annan medlem i p53-familjen, nämligen delta-Np63, som i sin tur stimulerar tumörutveckling och metastasering.

För mer information kontakta:
Professor Carl-Henrik Heldin, forskningsledare, tel: +46-707-342547, mail: c-h.heldin@licr.uu.se

Eleftheria Vasilaki, tel: +46-18-160404, mail: ria.vasilaki@licr.uu.se