Ny studie försöker hitta rätt läkemedelsdos som kan förebygga bröstcancer

Ny studie försöker hitta rätt läkemedelsdos som kan förebygga bröstcancer

I år får cirka 9 000 kvinnor i Sverige bröstcancer. Många av dem kommer att behandlas med tamoxifen, ett läkemedel som betydligt minskar risken för återfall i sjukdomen. Nu startar en stor forskningsstudie där friska kvinnor kommer att få läkemedlet tamoxifen i förebyggande syfte för att minska risken att drabbas av bröstcancer.

1 440 kvinnor i Lund och Stockholm kommer att inkluderas i Karisma 2-studien, som är ett samarbete mellan Lunds universitet och Karolinska Institutet, ledd av professor Per Hall, KI.

Docent Signe Borgquist är regionalt ansvarig för den aktuella studien i Lund. Bild: Olle Dahlbäck
– Friska kvinnor som tar läkemedlet tamoxifen har en halverad risk för att drabbas av bröstcancer, men i den gängse dosen kan medicinen ge biverkningar, exempelvis i form av svettningar, vallningar eller lätt illamående. Målet med denna studie är att med lägre doser identifiera den optimala dosen av tamoxifen, den som ger en halverad risk för bröstcancer och samtidigt ger minst biverkningar, säger överläkare Signe Borgquist, docent vid Lunds universitet och regionalt ansvarig för studien i Lund.

Den 14 november startar Karisma 2-studien där kvinnor aktuella för mammografi enligt screeningsprogrammet kallats till studien vid mammografienheten på Skånes universitetssjukhus i Lund. Deltagarna kommer slumpvis att delas in i fem grupper som får olika doser av läkemedlet tamoxifen. En sjätte grupp får placebo, det vill säga en dos som inte innehåller något läkemedel alls.

De som kallats till studien – eller blivit inbjudna att delta vid ett ordinarie besök för mammografiscreening – och valt att delta, får besvara ett frågeformulär. Det tas dessutom blodtryck och blodprov och kvinnorna erbjuds att lämna ett vävnadsprov.

– Det är inte alla patienter som får biverkningar när de behandlas med tamoxifen, men vi vill hitta en läkemedelsdosering som ger färre biverkningar hos dem som har besvär, samtidigt som den skyddande effekten blir kvar. Det går i förebyggande syfte inte att acceptera samma mängd biverkningar som vid behandling av befintlig bröstcancer, säger Signe Borgquist.

Karisma 2-studien har föregåtts av en mindre pilotstudie i Stockholm med 40 patienter. Båda studierna ingår i Karma-projektet som är en av världens största cancerstudier vars mål är att minska antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer genom att förebygga sjukdomen.

– I den mindre studien fick kvinnorna 10 mg eller 20 mg tamoxifen och den visade att även den mindre dosen bidrog till en minskning av vävnadstätheten i brösten, vilket reducerar risken för att drabbas av bröstcancer. I den här studien kommer vi att använda oss av så låga doser som 5 mg, 2,5 mg och 1 mg, säger Signe Borgquist.

Studien beräknas vara färdig nästa år. En tredje studie, Karisma 3-studien med 8 000 kvinnor, är redan planerad till år 2018.

Kontakt
Docent Signe Borgquist, Lunds universitet, mobil: 0704-452558 eller signe.borgquist@med.lu.se