Ny studie förespråkar bättre information om PET/CT

Ny studie förespråkar bättre information om PET/CT

Förbättrad information inför PET/CT-undersökningar kan förbättra patienternas vårdupplevelse, fastslår röntgensjuksköterskan Camilla Andersson i en aktuell avhandling vid Uppsala universitet.

PET/CT är en alltmer vanlig undersökningsmetod vid olika onkologiska frågeställningar, men som också förutsätter att vårdtagaren förstår och följer instruktioner. Oförberedda patienter kan innebära uppskjutna undersökningar och försenade behandlingsstarter, något som kan resultera i svåra konsekvenser för vårdtagaren och ta onödiga resurser i anspråk för en redan ansträngd sjukvård. I en aktuell avhandling vid Uppsala universitet visar Camilla Andersson, röntgensjuksköterska vid Akademiska sjukhuset, hur vården med enkla grepp kan förbättra patientens upplevelse och sannolikt även resultatet av undersökningen.
– Det händer att personer kommer hit helt utan kunskap om hur PET/CT-undersökningen går till, men studien visar att även med viss insikt kan det vara en mycket påfrestande upplevelse för en omtumlad och sårbar cancerpatient. Å andra sidan ser vi också hur bättre information ger vårdtagarna verktyg att ta sig igenom undersökningen, vilket i sin tur kan öka kvaliteten på bildmaterialet, berättar Camilla Andersson.

I en av avhandlingens delstudier erbjöds vårdtagarna i god tid webbaserad information som i text och bild förklarade processen, nödvändiga förberedelser och varför de måste följa vårdpersonalens instruktioner. Resultatet visar att materialet hjälpte patienterna inför undersökningen och även gav dem stöd att hantera sin oro under själva undersökningen.
– I ytterligare en delstudie konstaterade vi att många patienter med huvud- och halscancer som placeras i en fixationsmask känner sig övergivna och efterlyser möjlighet att kommunicera med vårdpersonalen i samband med undersökningen. Även om mina iakttagelser bygger på ett begränsat patientunderlag så pekar de ut specifika områden som vården med enkla medel kan och bör utveckla, konstaterar Camilla Andersson.

Avhandlingen är den första på 30 år vid Uppsala universitet att publiceras av en kliniskt verksam röntgensjuksköterska, vilket utgör en utmaning anser Camilla Andersson som upplever att professionens patientnära perspektiv därmed sällan får utrymme i vetenskapliga studier.
– Vi står inför en situation där antalet undersökningar ökar på bekostnad av den tid vi kan ägna varje enskild vårdtagare, och även om de flesta alltjämt är positiva till bemötande och vård så måste vi bli bättre på att tillvarata patienternas upplevelser. Min avhandling visar att redan små insatser kan få stor betydelse för patienterna och flera sjukhus har visat sitt intresse för mina resultat. Jag upplever också att mina doktorandstudier väcker visst intresse bland mina kollegor, och förhoppningsvis kan vi snart vara fler röntgensjuksköterskor som söker oss till forskningen.

Läs  Camilla Anderssons avhandling