Ny studie bekräftar betydelsen av behandlings-ordning med Giotrif vid lungcancer med EGFR-mutation

Ny studie bekräftar betydelsen av behandlings-ordning med Giotrif vid lungcancer med EGFR-mutation

Genom att behandla patienter med icke-småcellig lungcancer och EGFR-mutation med Giotrif (afatinib) och därefter Tagrisso (osimertinib) går det att fördröja cellgiftsbehandling med åtminstone 27,6 månader i median, visar GioTag-studien. Den är den första globala Real World Evidens-studien (RWE) som utvärderar sekvenserad målinriktad behandling för patienter som utvecklat en vanligt förekommande resistensmutation som kallas T790M.

I studien ingick 204 patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer. Patienterna fick Giotrif som första behandling och när tumören började växa byttes behandlingen till Tagrisso (som är en tredjegenerations EGFR-hämmare och är framtagen specifikt för målsökande behandling mot T790M-mutationen). Resultaten visar att detta upplägg innebar att cytostatikabehandlingen kunde skjutas upp i median 27,6 månader. Särskilt effektivt var det för patienter med exon 19 deletion-mutation där tiden förlängdes till 30,3 månader.

– Resultaten från GioTag-studien visar att sekvensbehandling med EGFR-hämmare kan ge tumörkontroll under betydande tider och betonar vikten av fortsatta studier för att öka förståelsen kring användningen av olika EGFR-hämmare, säger Simon Ekman, MD, PhD på Lungcancercentrum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Om Giotrif

Giotrif är en andragenerations EGFR-hämmare som fungerar genom att blockera aktiviteten hos en bred grupp proteiner, EGFR-familjen. De är involverade i tillväxt och spridning av cancerceller och kan påverkas av förändringar i de gener som producerar dem. Giotrif är indicerad för behandling av patienter med EGFR-muterad icke-småcellig lungcancer i första linjen mm. För ytterligare info se produktresumén.

Om Real world evidence (RWE)

RWE-studie är en sammanställning av data som används för att analysera hur behandlingar funkar i den dagliga vården. I en klinisk prövning ingår en väl selekterad grupp av patienter som inte representerar alla patienter som ses till vardags på kliniken. Därför kompletterar resultatet från RWE studiedata från kliniska prövningar.

Om lungcancer

Lungcancer är den sjätte vanligaste cancerformen i Sverige men den som kräver flest liv. År 2016 insjuknade 3 891 personer varav 2 067 kvinnor och 1 824 män och 3 677 dog i sin sjukdom. Lungcancer har minskat bland män sedan 1980-talet men ökat bland kvinnor och i dag dör fler kvinnor i lungcancer än bröstcancer. Den vanligaste formen är icke-småcellig lungcancer som står för runt 85 procent av fallen. Det finns också undergrupper av lungcancer som kan vara avgörande för vilken behandling man får. Den helt dominerande orsaken till lungcancer är rökning. (2)

(1) MJ Hochmair et al. Sequential treatment with afatinib and osimentinib in patients with EGFR mutation-positive NSCLC: an obeservation study. Future Oncol. (2018) doi: 10.2217/fon-2018-0711.

(2) Cancerfonden.

(3) Sherman RE et al. Real-World Evidence-What is it and what can it tell us. NEJM (2016) 375:23