Ny prognos visar: Dramatisk ökning av cancerdrabbade till 2040

Ny prognos visar: Dramatisk ökning av cancerdrabbade till 2040

Varje år ökar antalet personer som får cancer och ökningen går i allt snabbare takt. 2014 var första året som fler än 60 000 personer fick ett cancerbesked i Sverige. Om knappt 25 år kommer över 100 000 personer att drabbas varje år. Det visar en ny prognos som Folkhälsomyndigheten tagit fram tillsammans med Cancerfonden.

– Att cancerfallen ökar beror på att vi blir fler och äldre. Vården blir också allt bättre på att upptäcka cancer till exempel genom effektiva screeningprogram. En annan viktig faktor bakom ökningen har vi faktiskt möjlighet att påverka nämligen vår livsstil – vi vet att en tredjedel av all cancer går att förebygga, säger Jan Zedenius, chefsläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.

År 2040 beräknas över 100 000 personer få en cancerdiagnos, en ökning med 86 procent jämfört med 2014. Beräkningen visar också att allt fler kommer att leva längre med cancer. Prognosen visar att år 2040 kommer närmare 640 000 personer leva med en cancerdiagnos som de fått under de senaste tio åren. Det är en dryg fördubbling mot i dag.

– Forskningen leder till att vi vet mer och mer om varje tumörform, behandlingar skräddarsys och blir allt effektivare. För många cancerdiagnoser kommer detta att innebära att fler blir botade eller lever länge med en kronisk cancer. Det ger hopp, säger Jan Zedenius.

Malignt melanom är en av de cancerformer som enligt prognosen kommer att öka mest. Drygt fyra gånger så många kvinnor kommer att drabbas och fem gånger så många män, jämfört med snittet de senaste fem åren. Bröstcancer kommer också att öka och 2040 beräknas det att vara en lika stor diagnosgrupp som prostatacancer. Även tarmcancer ökar kraftigt samt lungcancer bland kvinnor.

– Eftersom hudcancer står för en markant del av ökningen är det oerhört viktigt att vi jobbar med att bryta våra osunda solvanor, säger Jan Zedenius.

Viktiga faktorer för att minska risken för cancer är att inte röka, vara försiktig i solen, vardagsmotionera, om man vill dricka alkohol, dricka måttligt och äta en hälsosam kost.

Prognos för 2040

Prognosen om insjuknande i cancer är framtagen av Folkhälsomyndigheten tillsammans med Cancerfonden. Beräkningarna är gjorda av Magnus Stenbeck, docent på Folkhälsomyndigheten.

År 2040 beräknas över 100 000 personer få en cancerdiagnos, så kallad incidens. Incidensen är i detta fall en uppskattning av hur många personer som kommer att få en cancerdiagnos under ett år. 2014 drabbades drygt 60 000 personer av cancer i Sverige.

10-årsprevalensen för 2040 visar att 638 000 personer kommer att ha fått en cancerdiagnos under de senaste tio åren. Detta kan jämföras med 10-årsprevalensen 2013 som var 300 000 personer. Prevalensen visar hur många personer som vid ett givet tillfälle har eller haft cancer inom en given tidsperiod, i detta fall tio år.