Ny nordisk undersökning kartlägger den vanligaste typen av cancer bland män

Undersökningen är världens största som mäter livskvaliteten hos prostatacancerpatienter i Norden och presenteras under september, den internationella prostatacancermånaden  

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen. En ny undersökning bland nästan 7 000 nordiska män drabbade av sjukdomen ger oss nu en unik insikt i hur det är att leva med prostatacancer. Varje år diagnostiseras 22 000 män inom Norden med prostatacancer och under samma tid förlorar 5 461 nordiska män kampen mot cancern. I undersökningen, som är den största i sitt slag i världen, kartläggs männens egna upplevelser av att leva med sjukdomen utifrån diagnos, behandling, biverkningar, sexliv samt påverkan på livskvaliteten. Den är genomförd i samarbete med patientföreningar för prostatacancer i Sverige, Norge, Finland och Danmark samt ledande medicinska experter inom området i Norden.

Livsglädje trots den lömska sjukdomen

Sjukdomen är förrädisk på så vis att den i tidigt skede inte visar några symptom. Det kan vara anledningen till att nästan hälften av patienterna i undersökningen upptäckte sin prostatacancer vid en vanlig hälsokontroll då man besökte läkaren av annan orsak.  Det innebär att sjukdomen ofta upptäcks efter att den har utvecklats för långt för att kunna botas. Studien visar samtidigt även positiva resultat när det kommer till patientens egna upplevelser av att leva med prostatacancer.  Nästan hälften av alla deltagare i undersökningen reagerade med kampvilja när de diagnostiserades med sjukdomen. Dessutom fokuserar en större del av deltagarna på att leva i nuet och på att få ut det mesta av livet medan de fortfarande kan. Närstående spelar en viktig roll i detta och majoriteten av patienterna finner stöd och har en bra dialog med familj och vänner.

Patienter upplever avsevärda biverkningar till följd av behandlingen
Nordiska patienter upplever avsevärda biverkningar som uppkommer som följd av behandling för prostatacancer. Erektil dysfunktion är den vanligast upplevda biverkningen. Undersökningen visar också att patienter lider av inkontinens, trötthet och svettningar.  Var femte man har upplevt att brösten har utvecklats eller att de fått nedsatt muskelstyrka som ett resultat av behandlingen. En lite mindre grupp patienter har upplevt viktökning, sömnlöshet, depression eller avföringsinkontinens.

Ett nederlag för manligheten

De mer negativa resultaten av undersökningen visar att en stor grupp av män som lider av prostatacancer anser att sjukdomen och behandlingen medförde förlust av manligheten. Till följd av detta är en stor del av deltagarna missnöjda med sitt sexliv.

Värdefull ny kunskap enligt patientorganisationer och specialister

”Om man jämför med hur många som drabbas av sjukdomen får prostatacancer långt ifrån den uppmärksamhet den förtjänar. Den här undersökningen kommer hjälpa till att höja kunskapsnivån och bekämpa de tabun som omger sjukdomen, behandlingen samt de konsekvenser som följer. De nästan 7 000 deltagarna från den nordiska regionen i undersökningen gör en viktig insats för att öka medvetandet kring sjukdomen.  För första gången har patientorganisationerna i regionen gått samman och genomfört en stor nordisk undersökning bland män som lider av prostatacancer. Vi är oerhört stolta över resultatet”, säger Alf Carlsson, Ordförande för Prostatacancerförbundet. 


“Den här undersökningen ger oss en värdefull inblick i hur det är att leva med prostatacancer. Det är ett unikt tillfälle att lära hur man kan förbättra förutsättningarna för dessa patienter. Jag är imponerad av antalet prostatacancerpatienter som deltagit och engagerat sig”, säger
Göran Ahlgren, Överläkare på Urologkliniken Skånes Universitetssjukhus.

Mer undersökningsresultat: Faktablad_prostatacancerundersökningen