Ny myombehandling testas

Uppsala universitet inleder behandling av myom med en ny patientvänlig teknik som ska på sikt även användas vid benmetastaser.

I augusti installerades vid Akademiska sjukhuset Sveriges första apparatur som via ”Magnetic resonance-guided high intensity focused ultrasound”, MR-HIFU, bränner bort myom, en godartad tumör som kan uppstå i livmoderns muskelvägg. Myom drabbar upp till 30-50 procent av alla kvinnor och kan leda till smärta, blödningar och infertilitet. Myom behandlas ofta kirurgiskt med myomektomi alternativt via hysterektomi – med borttagande av hela livmodern – men den nya tekniken ska göra eventuella ingrepp betydligt lindrigare.
– Det här innebär att vi kan bränna bort myom med millimeterprecision. Behandlingen är enklare, kostnadseffektivare och ger färre bieffekter än exempelvis hysterektomi. Metoden är redan etablerad i flera europeiska länder och såväl kvinnoläkare som fertilitetskliniker ställer sig mycket positiva till att den nu når Sverige, säger Leif Åberg, initiativtagare till satsningen.

Bakom investeringen står institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap som tills vidare hyr lokaler av Akademiska sjukhuset för att rymma apparaturen. Med start i sena september inleds testbehandlingar på patienter. Efter uppföljning och utvärdering är ambitionen att landstinget ska finansiera framtida behandlingar.
– Uppsala universitet har lång erfarenhet av magnetkameror. Vi införskaffade vår första apparatur redan 1984 och har publicerat flera avhandlingar i ämnet. Nu vidgar vi området med teknik som genom att mäta temperatur i realtid bränner bort tumörvävnad utan att skada frisk kringliggande vävnad, säger Håkan Ahlström, prefekt vid institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap.

Behandlingen beskrivs som mycket patientvänlig. Varken nedsövning eller efterföljande sjukskrivning behövs och biverkningar är i princip obefintliga – i 2 fall av 1 000 uppstår lindriga brännskador på huden som normalt försvinner på några dagar.
– Så snart vi dokumenterat patientsäkerheten är jag övertygad om att vi kommer att möta ett mycket stort intresse från både läkare och vårdtagare. I Australien blev till exempel motsvarande erbjudande fullbokat direkt, berättar Leif Åberg.
Sommaren 2015 ska apparaturen även börja användas för smärtlindring vid benmetastaser samt, längre fram, förhoppningsvis även vid behandling av prostatacancer.
– Jag är förvånad över att den här tekniken inte finns i Sverige sedan tidigare, då den redan är i bruk i bland annat Norge. Kanske beror det på att magnetkameror ses som en svår teknik att bemästra, men nu får vi nu ett skonsammare alternativ till kirurgisk myombehandling som inte påverkar livmodern och sannolikt inte heller möjligheterna till framtida graviditet, säger Håkan Ahlström.

Fakta: MR-HIFU – Magnetic resonance-guided high intensity focused ultrasound

Tekniken har använts internationellt i tio år

Flera europeiska länder har redan godkänt metoden för behandling

Behandling medges inte vid graviditet eller kraftig övervikt