Ny metod upptäcker levercancer i tid

Levercancer är en svår sjukdom med hög dödlighet och tidig upptäckt av tumören är avgörande för framgångsrik behandling. Hittills har det dock saknats tillräckligt bra metoder som kan upptäcka och diagnosticera cancern i ett tidigt stadium. Nu har Linköpingsföretaget Glycobond utvecklat en unik metod som visar lovande resultat för att klara av detta. Almi Invest har investerat i företaget.

Primär levercellscancer (HCC) är den vanligaste primära cancern som uppkommer i levern.
Det är också den femte vanligaste cancern och den näst dödligaste. Över en halv miljon människor dör varje år i HCC och i USA är det den cancerform som ökar snabbast. Skälet till att HCC har en så hög dödlighet beror huvudsakligen på att cancern ofta upptäcks för sent. Avsaknad av tillräckligt bra och känsliga diagnosmetoder är en viktig orsak. Inte minst gäller det tiden från upptäckt till behandling, vilket ofta är en helt avgörande faktor. Med dagens diagnosmetoder är det ofta redan för sent att sätta in en effektiv behandling och därmed kunna rädda patientens liv.

Unikt blodtest

Glycobond har utvecklat en analys som kan diagnosticera levercancer i ett blodprov på ett tidigt stadium genom att använda ett unikt patenterat reagens. Analysen är både tillräckligt känslig och noggrann för att kunna upptäcka cancern på ett tidigt stadium.

– Att få fram en tillförlitlig diagnosmetod som upptäcker cancern i tid och kan särskilja levercancer från andra leversjukdomar är en stor och viktig utmaning i kampen mot HCC. Det känns positivt att Almi Invest nu går in och investerar i vårt företag så vi kan fullfölja arbetet med utveckling och lansering av vår analysmetod, säger Peter Påhlsson, vd för Glycobond.

Lättare att upptäcka och behandla

Idag används huvudsakligen ultraljud som metod för att diagnosticera levercancer. Men det är en dyr metod med låg känslighet för att detektera små tumörer i tidiga stadier. Dessutom är den en utförarberoende metod.

– Glycobonds analysmetod är mycket intressant och kan definitivt bidra till att rädda liv. Därför känns det här definitivt som en angelägen investering från vår sida. Teamet bakom Glycobond utgör också en unik kombination av kompetens när det gäller kolhydrater, den basala molekylära förståelsen och klinisk kemi, säger Claes Post, Investment Manager Almi Invest.