Ny metod för att behandla cancer upptäckt

Det är ett forskarlag från fem svenska universitet som, under ledning av Karolinska Institutet och Science for Life Laboratory, har hittat ett helt nytt sätt att behandla cancer. Vi har passat på att ställa ett par frågor till den forskargrupp som har lett testerna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

IMG_0317

Forskargruppen består av:

  • Jonas Nilsson, forskningsgruppledare vid Sahlgrenska Cancer Center vid Sahlgrenska akademin.
  • Roger Olofsson Bagge, specialistläkare inom kirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  • Ulrika Stierner, överläkare inom onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  • Lars Ny, överläkare inom onkologi och medicinskt ansvarig för Kliniska prövningsenheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Alla fyra representerar Sahlgrenska Translational Melanoma Group (SATMEG) som arbetar tillsammans med translationell forskning om malignt melanom.

Vad är det som är unikt med den här upptäckten?
– Det är ett helt nytt sätt att angripa cancer på. Den här upptäckten visar att cancerceller, till skillnad från vanliga celler, är beroende av ett enzym som heter MTH1. När vi med hjälp av en läkemedelsliknande molekyl hindrar enzymets funktion skadas tumörens byggstenar och gör att tumören slutar växa eller dör.

Vad innebär detta för behandlingen av cancer?
– Det innebär att vi får ytterligare en behandling i vår arsenal mot cancer och det ger nytt hopp till dem som blivit resistenta mot befintliga behandlingar. Det kan även leda till att vi kan skapa cancerbehandlingar som ännu bättre kan anpassas efter enskilda patienters behov.

Vilka patienter skulle den här behandlingen kunna vara aktuell för?
– Vi har än så länge bara testat behandlingen på tumörer från patienter med hudcancer. Men vi är hoppfulla om att det även kommer att fungera mot andra typer av cancer. Innan vi kan vara helt säkra på hur väl det fungerar måste vi testa behandlingen i klinisk prövning på människor. Vi tror att behandlingen kommer att ge ännu bättre effekt på människor då möss har en högre ämnesomsättning än människor och kräver större doser av behandlingen.

På vilket sätt har Sahlgrenska Universitetssjukhuset varit delaktigt i forskningsprojektet?
– Vi har varit ansvariga för att testa den nya behandlingen på mänskliga tumörer. Vi har opererat bort delar av tumörer från patienter med aggressiv hudcancer och transplanterat till möss. Mössen har sedan fått den nya behandlingen. Det här är det närmaste vi kan komma att testa behandlingen på människor och kan genomföras tack vare att vi i Göteborg har ett nära samarbete mellan sjukvård och universitet.

Hur lång tid dröjer det innan man kan testa detta på människor?
– Det kommer nog att ta mellan ett och ett halvt till två år. Men tack vare att vi har kunnat testa behandlingen på mänskliga tumörer vinner vi tid, då vi direkt ser vilka patienter som är aktuella för behandlingen. Det gör att vi kan fokusera på den gruppen av patienter i de fortsatta studierna, som vi hoppas kunna få utföra här på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fakta om forskningsprojektet
Forskningsprojektet har letts av Karolinska Institutet och Science for Life Laboratory. Deltagit har även Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Lidköpings universitet och Stockholms universitet gjort. Resultatet av forskningsprojektet kommer att publiceras i tidskriften Nature den 10 april 2014.