Ny mekanism för att behandla cancer

Vivolux AB, ett utvecklingsbolag inriktat på cancerterapi, meddelar idag att data som utgör grunden till ett av bolagets lovande projekt har publicerats i Nature Communications. Bolagets forskare har upptäckt en ny verkningsmekanism som mål för cancerläkemedel. Vivolux läkemedelskandidat dödar sovande cancerceller i syrefattiga delar av solida tumörer, vilket är områden som traditionell cancerbehandling inte kommer åt.

I solida tumörer finns områden med bristande kärlförsörjning där cancercellerna delar sig långsammare då de har brist på både syre och näring. Cancercellerna hamnar i ett sovande tillstånd. När övrig tumörvävnad är död kan cellerna åter börja växa vilket innebär att solida tumörer kan vara mycket svårbehandlade med traditionell radio- eller kemoterapi. Den publicerade studien visar att Vivolux läkemedelskandidat dödar sovande cancerceller genom att bryta energitillförseln i cellernas kraftverk – mitokondrierna.

Vivolux planerar tillsammans med Mayo Clinic Cancer Center för att påbörja en klinisk studie med den nya läkemedelskandidaten så snart dem amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA har gett sitt godkännande.