Ny kunskap kan leda till bättre behandlingar av glioblastom

Ny kunskap kan leda till bättre behandlingar av glioblastom

Blodkärlen i hjärntumörformen glioblastom har ofta dålig funktion, vilket bidrar till att tumörerna är elakartade och svårbehandlade. I en ny studie ledd från Uppsala universitet har forskarna funnit ett samband mellan tillväxtfaktorn pleiotrophin, dåligt fungerande blodkärl och sämre överlevnad hos patienterna. Denna nya kunskap kan användas till att utveckla nya läkemedel och förbättra nuvarande behandlingar mot glioblastom.

Studien publiceras idag i tidskriften Science Signaling.

Glioblastom är aggressiva hjärntumörer med mycket dålig prognos. Ett kännetecken för glioblastom är att blodkärlen i tumören har en förändrad struktur och fungerar sämre än normala blodkärl i hjärnan. De dysfunktionella kärlen bidrar till det allvarliga sjukdomsförloppet bland annat genom att proteiner läcker ut från kärlen och det uppstår vätskeansamling, ödem, i hjärnan. Det gör det också svårare för läkemedel att nå fram till tumören.

En möjlighet att behandla glioblastom skulle vara att kontrollera ett eller flera av de proteiner som reglerar hur blodkärl bildas och på så sätt förhindra att de dysfunktionella blodkärlen uppkommer. Flera sådana signaleringsproteiner är kända. Ett av de mest studerade är tillväxtfaktorn VEGF och behandlingar som går ut på att hämma VEGF:s signalering används redan idag för olika tumörformer, inklusive glioblastom.

– Tyvärr har behandling med VEGF-signalhämmare inte lett till någon förbättrad överlevnad för glioblastompatienter. Det är därför angeläget att identifiera andra proteiner som medverkar vid nybildningen av blodkärl. Våra nya resultat visar att tillväxtfaktorn pleiotrophin har en nyckelroll då de dysfunktionella kärlen bildas i hjärntumörer, säger Anna Dimberg, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi.

Forskarna såg ett samband mellan högre nivåer av pleiotrophin i tumörerna och en kortare överlevnad för patienterna. I tumörer med höga nivåer av pleiotrophin fanns också fler abnorma blodkärl. När de jämförde olika typer av hjärntumörer såg de att det fanns höga nivåer av pleiotrophin i tumörerna hos en majoritet av glioblastompatienter, medan detta var mindre vanligt hos patienter med mindre aggressiva hjärntumörer.

– Vi testade också att i experimentella modeller blockera signaleringen som pleiotrophin medverkar i. Det resulterade i att tillväxten minskade för de tumörer som producerar pleiotrophin. Samtidigt blev tumörens blodkärl mer normala. Vi tror därför att en blockering av pleiotrophinsignaleringen skulle kunna utvecklas till tumörbehandling som förhindrar att dysfunktionella blodkärl bildas och därmed minskar uppkomsten av hjärnödem och ökar möjligheten för annan cancerbehandling att nå tumören, säger Anna Dimberg.

Studien visade att tumörer som producerar pleiotrophin också är känsliga för VEGF-signalhämmare.

– Det kan betyda att patienter som har tumörer med höga nivåer av pleiotrophin har en ökad benägenhet att svara på behandling med VEGF-signalhämmare, som ju redan är en godkänd behandling för glioblastom och som därmed skulle kunna användas mer effektivt, säger Anna Dimberg.

För mer information kontakta:
Anna Dimberg, tel: 070-2166496, e-post: anna.dimberg@igp.uu.se

Dimberg et al (2015) Pleiotrophin promotes vascular abnormalization in gliomas and correlates with poor survival in patients with astrocytomas, vol 8, Science Signaling