Ny immunterapi mot lungcancer godkänd i USA

Ny immunterapi mot lungcancer godkänd i USA

Immunterapiläkemedlet atezolizumab har av det amerikanska läkemedelsverket FDA godkänts för behandling av patienter med spridd icke-småcellig lungcancer, den vanligaste typen av lungcancer. Detta är det första och hittills enda immunterapiläkemedel riktat mot proteinet PD-L1 som godkänts av FDA.

Atezolizumab är en antikropp som binder till ett protein (PD-L1) som medverkar i regleringen av kroppens immunförsvar. Genom att blockera PD-L1 förstärks immunförsvarets möjlighet att känna igen och bekämpa tumörceller. Det aktuella godkännandet bygger på studier som visar att atezolizumab ger signifikant längre överlevnad vid behandling av metastaserad (spridd) lungcancer jämfört med behandling med cytostatika hos patienter som fått sjukdomsprogress under eller efter tidigare behandling med platinumbaserad cytostatika.

Godkännandet baseras på två studier; fas II-studien POPLAR och fas III-studien OAK. I den största studien, OAK, var syftet att studera effekten på överlevnaden dels för alla patienter, och dels för den grupp vars cancer- och/eller immunceller uttryckte PD-L1.

Resultat för de första 850 patienterna i studien visar att de som behandlades med atezolizumab hade en medianöverlevnad på 13,8 månader, 4,2 månader längre än medianöverlevnaden för dem som behandlades med docetaxel (medianöverlevnad13,8 månader vs 9,6 månader; HR=0,73, 95 % KI: 0,62–0,87 p=0,0003) oavsett nivå av PD-L1 uttryck. Bland de patienter som uttryckte någon grad av PD-L1 på tumör och/eller immunceller sågs 5,4 månaders längre medianöverlevnad för dem som behandlades med atezolizumab jämfört med docetaxel (medianöverlevnad: 15,7 vs 10,3 månader; HR=0,74, 95 % KI; 0,58–0,93, p=0,0102). Studien inkluderade patienter med icke-småcellig lungcancer av såväl skivepiteltyp som icke-skivepiteltyp. Läs mer detaljerade resultat här

Om atezolizumab

Atezolizumab har utvecklats av läkemedelsföretaget Roche och tillhör den nya typen av cancerläkemedel som får kroppens eget immunsystem att arbeta mer effektivt mot cancersjukdomen, så kallade cancerimmunterapier. Atezolizumab för behandling av lungcancer utvärderas i mer än femton pågående kliniska studier. Läkemedlet är sedan april 2016 godkänt i USA för behandling av lokalt avancerad eller spridd urinblåsecancer och marknadsförs där under namnet Tecentriq. En ansökan om godkännande i EU behandlas för närvarande av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.