Ny forskning om underlivsbesvär hos bröstcancerpatienter

Vaginala symptom som torrhet, klåda, irritation och smärta vid samlag är mycket vanliga hos kvinnor som genomgått klimakteriet, och detta påverkar dessa kvinnors livskvalitet i hög grad. Dessa underlivsbesvär orsakas av att vaginalslemhinnan tillbakabildas och är en följd av att östrogennivåerna i blodet minskar efter klimakteriet. Underlivsbesvär vid låga östrogennivåer går att behandla ofta framgångsrikt med östrogenbehandling lokalt i vagina.

Kvinnor som har östrogenkänslig bröstcancer får ofta antiöstrogen behandling som minskar östrogennivåerna i blodet. Denna behandling leder ofta till underlivsbesvär som ofta är svårare än vad som är normalt efter klimakteriet. Tyvärr kan dessa kvinnor inte använda lokal östrogenbehandling i vagina och många av dagens hormonfria behandlingsalternativ är otillräckliga.

Det finns idag nästan ingen kunskap om hur antiöstrogen behandling påverkar vaginalslemhinnan i detalj och möjliga förutsättningar för att behandla dessa kvinnor saknas. Syftet med studierna i Theodora Kunovac Kallaks avhandling har varit att öka kunskapen om hur hormoner påverkar vaginalslemhinnan.

I avhandlingen visar Theodora Kunovac Kallak att låga östrogennivåer leder till lågt uttryck av gener viktiga för vaginalslemhinnans nybildning och mognad, vilket visar att östrogen är viktigt för att undvika besvär som orsakas av torr vaginalslemhinna. Aquaporin 3, ett protein som är viktigt för cellernas transport av vatten och glycerol, verkar vara en viktig faktor för vaginal torrhet och kan spela en viktig roll för cellernas nybildning och utmognad. Avsaknad av nybildning och sämre utmognad av celler, snarare än en tillbakabildning, leder till sämre funktion hos vaginalslemhinnan vilket troligtvis ger upphov till de symptom som uppstår i underlivet vid låga östrogennivåer. Denna kunskap kan leda till en möjlighet att utveckla nya behandlingsstrategier för att lindra de symptom som uppstår som en följd av bröstcancerbehandling.

För mer information kontakta Theodora Kunovac Kallak, tel: 018-6115774 e-post: Theodora.Kunovac_Kallak@kbh.uu.se

Kunovac Kallak, Theodora, Hormonal Regulationof Vaginal Mucosa, Uppsala: Acta UniversitatisUpsaliensis, 2015

Avhandlingen försvaras den 24 april 2015.