Ny film om järnöverskott

Ny film om järnöverskott
Blodcancerförbundet fortsätter sin satsning med webbaserade utbildningsfilmer och släpper en ny film om järnöverskott. Detta är den sjätte i raden av filmer som på ett grundligt och enkelt sätt berättar om sjukdomstillstånd inom blodcancerområdet. I filmen medverkar docent Martin Jädersten, biträdande överläkare vid Hematologiskt Centrum på Karolinska Universitetssjukhuset, som berättar om symptom, bakgrund och behandling av järnöverskott.

Järnöverskott är ett tillstånd som innebär att kroppen har lagrat för stora mängder järn och drabbar främst patienter med kroniska blodsjukdomar som behandlas med regelbundna blodtransfusioner, som till exempel talassemi, myelodysplastiskt syndrom (MDS) och aplastisk anemi. Normalt tas järnet från de röda blodkropparna upp av vita blodkroppar och lagras i lever, mjälte och benmärg, men efter en tid med återkommande blodtransfusioner bildas ett överskott i kroppen som kan kräva medicinsk behandling. Järnöverskott kan också drabba patienter med sjukdomar där kroppen av olika anledningar tar upp och lagrar för mycket järn, som exempelvis hemokromatos.

– ”Våra filmer är väldigt uppskattade av både patienter och anhöriga”, säger Blodcancerförbundets ordförande Lise-Lott Eriksson. ”Martin Jädersten är en av Sveriges främsta experter inom hematologi och vi är mycket glada för hans medverkan i filmen om järnöverskott”.

Varje år drabbas omkring 3 700 personer i Sverige av någon form av blodcancer, vilket gör denna cancerform till landets fjärde största. En blodcancerdiagnos innebär att både patienterna själva och deras närstående plötsligt ställs inför en rad frågor som rör ämnen såsom symptom, diagnos och behandling. På Blodcancerförbundets webbplats finns mer information om olika former av blodcancer samt utbildningsfilmer om diagnoserna: Hodgkins lymfom, kronisk myeloisk leukemi (KML), myelom, polycytemia vera och myelofibros.

Läs mer om järnöverskott här eller genom att följa länken nedan:

http://www.blodcancerforbundet.se/jarnoverskott