Ny e-tjänst ska ge fler patienter i kliniska cancerstudier