Ny behandling för patienter med thyroideacancer

EU-kommissionen har i dag godkänt det första läkemedlet för behandling av avancerad, differentierad thyroideacancer. Studien, som godkännandet baseras på, visar att den progressionsfria överlevnaden för patienter som behandlas med läkemedlet Nexavar nästan fördubblades.

Varje år drabbas cirka 400 svenskar av cancer i thyreoidea (sköldkörteln). De flesta kan behandlas med kirurgi och radioaktivt jod, men för patienter med lokalt avancerad eller spridd differentierad thyroideacancer, där radioaktivt jod inte längre har någon effekt, har det hittills inte funnits någon behandling.

Nexavar är det första läkemedlet som godkänts för behandling av differentierad thyroideacancer.

Högre risk för kvinnor

Thyroideacancer drabbar människor i alla åldrar, men kvinnor har mer än dubbelt så hög risk att utveckla sjukdomen jämfört med män.

I den globala fas 3-studien DECSION, som ligger till grund för EU:s godkännande, var median-tiden till sjukdomsprogression 10,8 månader för de patienter som fick Nexavar, jämfört med  5,8 månader för de patienter som fick placebo. Risken för sjukdomsprogress eller död var 41 procent lägre i Nexavar-gruppen, baserat på en riskkvot för progressionsfri överlevnad på 0.56.

Biverkningsprofilen var i överensstämmelse med vad som tidigare har setts för läkemedlet och de vanligaste biverkningarna var: utslag på händer och fötter, diarré, håravfall, viktnedgång, trötthet, högt blodtryck och hudutslag.

Även godkänt för behandling av levercells- och njurcellscancerMed dagens godkännande för behandling av differentierad thyroideacancer är Nexavar nu godkänt för behandling av tre cancerformer; levercellscancer, njurcellscancer och thyroideacancer.