Ny analysmetod minskar livmoderhalscancer

Ny analysmetod minskar livmoderhalscancer
Livmoderhalscancer har ett långt förstadium innan cancern ar ett faktum. Med en förfinad analys kan fler cellförändringar hittas i tid innan de utvecklats till cancer.

Cellförändringar på livmoderhalsen orsakas av en infektion av HPV-virus (Humant Papillomvirus) vilken oftast läker av sig själv. De kvinnor som inte läker ut sin virusinfektion är de som riskerar att få livmoderhalscancer.

Nytt vårdprogram
Nu införs ett nationellt vårdprogram mot livmoderhalscancer som innebär att cellprovet för kvinnor i vissa åldrar kompletteras med en HPV-analys. Denna analys letar efter HPV-typer som kan ge cellförändringar. Med den nya rutinen kan dessa HPV-typer upptäckas och provet kan då undersökas ytterligare för att se om viruset har lett till cellförändringar eller inte.
– Provtagningen för kvinnorna genomförs precis som tidigare, men genom den nya rutinen kan vi hitta dem som löper större risk att drabbas av cellförändringar, säger Anna Enander, överläkare på kvinnokliniken i Sundsvall.

Vaccination skyddar
Vaccinationen mot HPV som ingår i barnvaccinationsprogrammet ger ett ökat skydd mot livmoderhalscancer, men det är viktigt att fortsätta lämna cellprov även efter vaccination. De kvinnor som insjuknar i cancer är oftast de som inte går på sina kontroller regelbundet.
– Vi vill att så många som möjligt kommer på sitt cellprov eftersom det är ett utmärkt sätt att skydda sig mot livmoderhalscancer, avslutar Anna Enander.
Fakta cellprovsscreening
Med cellprovsscreeningen har antalet fall av livmoderhalscancer minskat med nästan 70 % sedan 1960-talet då cellprovet infördes. Fortfarande insjuknar dock 450 kvinnor varje år i Sverige i livmoderhalscancer och 150 av dem dör varje är i sjukdomen.

Socialstyrelsens analys visar att den föreslagna screeningmetoden skulle leda till 60 cancerdiagnoser färre per år och att drygt 30 liv per år kan räddas genom att man upptäcker livmoderhalscancer i ett tidigare skede.