Nus ett av fyra centrum för behandling vid analcancer

Nus ett av fyra centrum för behandling vid analcancer
Strålning av analcancer som hittills utförts vid många strålningsenheter i landet ska nu centraliseras till fyra enheter. En av dem är Norrlands universitetssjukhus, Nus, i Umeå.

För norra regionen innebär det att antalet patienter som behandlas med radiokemoterapi vid analcancer fördubblas från 12 till omkring 25 personer, uppger Regionalt cancercentrum Norr, RCC Norr.

Alla landsting och regioner har beslutat att följa rekommendationen från Regionalt cancercentrum att koncentrera ytterligare behandlingar inom cancervården till färre ställen i landet. En av åtgärderna är just behandling med botande syfte vid analcancer.

– Detta är ett område vi kan. Det finns ju en spridning av behandlingar inom diagnosområdena över landet. Allt kan inte koncentreras på ett och samma ställe, säger Elisabet O Karlsson, verksamhetschef vid Cancercentrum på Nus.

Hon blev egentligen inte förvånad över att norra regionen får ett av fyra centrum. Nus har lång erfarenhet av behandlingen, har deltagit i många kliniska studier och har en väl fungerande vårdkedja. Det handlar om både strålbehandling och kemoterapi samtidigt som man ska samverka med kirurgen.

Samma rutin som i norra regionen
I norra regionen finns en vana att samarbeta för att få ett bra flöde av patienter. Att de kommer från en annan landsdel gör ingen skillnad. Det är samma procedur som gäller.

Patienterna diagnostiseras på sitt hemortssjukhus, opereras eller utreds för analcancer. Sedan hålls en multidisciplinär konferens där professionen enas om vad som är den bästa behandlingen för just denna patient. Konferensen är startskottet för att Nus ska kunna planera för ett mottagningsbesök. Patienten bestämmer sedan själv om hen vill genomgå den föreslagna behandlingen.

– Utmaningen blir att upprätthålla rutiner och allteftersom skapa nya arbetssätt kring de patienter som ska tas upp i en multidisciplinär konferens, säger Elisabet O Karlsson.

Det måste finnas rutiner för att kommunicera, fatta beslut och ta del av olika undersökningsresultat. Detta gäller oavsett om Nus ska ta emot eller skicka patienter till någon annan enhet i landet.

När patienterna har fått sin behandling ska de tillbaka till sitt hemortssjukhus för vidare kontroller och uppföljning.

För- och nackdelar med centralisering
Tanken med att standardisera och centralisera verksamhet till ett litet antal platser i landet är att stora volymer av patienter ger en större kunskapsmassa. Sjukvården får ett bättre underlag för kliniska studier och för att hitta olika standarder. Elisabeth O Karlsson menar dock att det kan finnas en smärtgräns för hur långt man kan gå.

– Det finns andra parametrar och värden som kan väga lika tungt som antalet patienter. Välmående patienter går bra att flytta för olika behandlingar, men kanske inte de riktigt sjuka, säger hon.