Nu ska prostatacancervården i Sverige bli mer jämlik!

Regionala cancercentrum i samverkan publicerar idag det allra första svenska nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Innehållet följer Socialstyrelsens nya nationella
riktlinjer för prostatacancervården, som också släpps idag, och innebär ett stort steg framåt mot en mer jämlik prostatacancersjukvård i landet.

– Bland de viktigaste budskapen i det nya vårdprogrammet är att män med en liten, beskedlig prostatacancer inte ska opereras eller strålbehandlas, utan bara följas upp. Många av dem behandlas idag helt i onödan. Samtidigt ska vi mer aktivt behandla äldre män med allvarlig prostatacancer. I dag erbjuds knappt hälften av männen mellan 70 och 80 med högriskcancer operation eller strålbehandling. Det säger Ola Bratt, överläkare i urologi vid Helsingborgs lasarett och ordförande i nationella vårdprogramgruppen.

Avråder från allmän screening
Socialstyrelsen har tidigare i år avrått från allmän screening för prostatacancer med blodprovet PSA. I vårdprogram och riktlinjer rekommenderas därför istället utvärdering av systematisk information om PSA-testets fördelar och nackdelar till män mellan 50 och 70 år, kopplad till organiserad testning för de män som önskar testning. PSA-testning av de med låga PSA-värden kan göras mer sällan än i dag, och först efter ordentlig information om testets för- och nackdelar. Idag testas många män onödigt ofta.

Övriga viktiga delar i vårdprogrammet

 • Gränser för blodprovet PSA: För närvarande gäller olika gränser i olika delar av
  Sverige för vilka PSA-värden som ska utredas vidare. Nu anger vårdprogrammet nationella,
  åldersberoende gränser.
 • Krav på behandlande enheter: Det nationella vårdprogrammet anger krav för sjukhus som
  utreder och behandlar prostatacancer, bland annat hur många operationer som minst
  ska utföras per år. Enheten måste också kunna erbjuda alla patienter en
  kontaktsjuksköterska och delta i multidisciplinära konferenser.
 • Nya läkemedel för spridd prostatacancer kommer att kräva ökade resurser.
 • En särskild version av vårdprogrammet har tagits fram för primärvårdens
  allmänläkare.