Nu kan immunterapi ges vid bröstcancer

NT-rådet ger klartecken för immunterapi till kvinnor med spridd trippelnegativ bröstcancer. Sjukdomen drabbar främst kvinnor under 50 år, och hittills har det saknats effektiv behandling.

NT-rådet rekommenderar regionerna att använda en kombinationsbehandling med PD-L1-hämmaren Tecentriq (atezolizumab) och cytostatikan paklitaxel vid återfall i trippelnegativ bröstcancer med ett positivt PD-L1-uttryck i tumören. PD-L1 är en biomarkör för effekt av immunterapi.

– Det är väldigt glädjande att vi nu får en ny behandling som kan innebära ett förlängt liv för kvinnor med spridd trippelnegativ bröstcancer. Fram tills nu har vi saknat bra behandlingsalternativ för de kvinnor som får återfall, säger Freddi Lewin som är överläkare i onkologi, ordförande i Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel och adjungerad ledamot i NT-rådet.

Behandlingen ges så länge patienterna har nytta av den och tål behandlingen.

– När immunsystemet väl är aktiverat sitter effekten i under lång tid. Studier visar att terapin kan förlänga kvinnornas liv med flera år i vissa fall, säger Freddi Lewin.

Ungefär var tionde kvinna som drabbas av bröstcancer har så kallad trippelnegativ bröstcancer, vilket innebär att den varken är hormonkänslig eller HER2-positiv. Risken för återfall är större än vid andra former av bröstcancer och cancerformen är mer svårbehandlad med de metoder som hittills använts när sjukdomen spridit sig.

Den nya behandlingen är en immunterapi, vilket innebär att man utnyttjar kroppens eget immunförsvar för att angripa cancertumörerna. Läkemedlet Tecentriq är en så kallad PD-L1-hämmare, vilket innebär att den hämmar immunförsvarets bromsmekanismer så att cancercellerna lättare kan angripas. Effekten kan bli större när PD-L1-hämmaren kombineras med cytostatika.

Freddi Lewin uppskattar att 100-200 kvinnor i Sverige kan bli aktuella för immunterapin. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har godkänt Tecentriq i kombination med ett annat cellgift, nab-paklitaxel (Abraxane), vid trippelnegativ bröstcancer. Nab-paklitaxel är paklitaxel i form av albuminburna nanopartiklar. TLV gjort en hälsoekonomisk värdering av den kombinationen och NT-rådet bedömer att den inte är kostnadseffektiv.

NT-rådet väljer därför att i stället rekommendera Tecentriq i kombination med paklitaxel.

– Vi bedömer att effekten av de båda cellgifterna är likvärdig, men nab-paklitaxel är dyrare och därför väljer vi paklitaxel i stället, förklarar Freddi Lewin.

Läs hela rekommendationen här

Anna Bratt