NT-rådets yttrande gällande Opdivo och Keytruda för behandling av malignt melanom

NT-rådets yttrande till landstingen gällande nivolumab (Opdivo) och pembrolizumab (Keytruda) för behandling av malignt melanom efter genomförd förnyad konkurrensutsättning #3

NT-rådet rekommenderar landstingen
– Att Opdivo utgör förstahandsval vid nyinsättning av PD1-hämmare vid behandling av malignt melanom. Utfallet i den förnyade konkurrensutsättning som genomförts inom ramen för den landstingsgemensamma upphandlingen innebär att tidigare rekommendation kvarstår.
– Att vid behandling av malignt melanom använda Opdivo och i förekommande fall, se nedan, Keytruda, enligt godkänd indikation och det landstingsgemensamma införande- och uppföljningsprotokollet.
– Att Keytruda utgör andrahandsval efter individuell bedömning samt att patienter som sedan tidigare fått behandling med Keytruda inom ramen för kliniska studier eller compassionate use-program, kan fortsätta sin behandling enligt behandlande läkares bedömning.

Läs hela yttrandet nedan:

nivolumab-opdivo-och-pembrolizumab-keytruda-malignt-melanom-160930