NT-rådets yttrande om pertuzumab vid bröstcancer

NT-rådets yttrande till landstingen gällande pertuzumab (Perjeta) för neoadjuvant behandling av bröstcancer

NT-rådet rekommenderar landstingen

– att använda Perjeta neoadjuvant vid lokalt avancerad HER2-positiv bröstcancer men avstå från att generellt använda Perjeta neoadjuvant vid mindre stadier av bröstcancer, utanför kliniska prövningar.

Rekommendationen gäller till dess att nya data kan föranleda ett nytt ställningstagande.

Läs hela yttrandet HÄR