NT-rådets uppdaterade rekommendationer ger fortsatt tillgång till PD1-hämmare

NT-rådets uppdaterade rekommendationer ger cancerpatienter fortsatt tillgång till PD1-hämmare

NT-rådet beslutade den 1 april 2017 att fortsätta rekommendera Opdivo (nivolumab) som ett av förstahandsalternativen vid behandling av patienter med malignt melanom, icke-småcellig lungcancer i andra linjen samt vid behandling av avancerad njurcellscancer i andra linjen (1). Dessutom är Opdivo sedan tidigare godkänt för behandling av patienter med klassiskt Hodgkins lymfom, där tidigare behandlingar inte har fungerat.

Opdivo är den mest använda PD1-hämmaren i Sverige, med mer än 1 000 behandlade patienter (2).

– Vi är mycket stolta över att NT-rådet fortsätter rekommendera Opdivo för behandling av malignt melanom, icke-småcellig lungcancer och njurcellscancerpatienter i Sverige. NT-rådets uppdaterade rekommendationer innebär att patienter får möjlighet till olika behandlingsalternativ, vilket vi tycker är viktigt och överensstämmer väl med vår strävan att förbättra behandlingen för cancerpatienter, säger Amir Hefni, landschef för Bristol-Myers Squibb i Sverige.

I NT-rådets rekommendationer betonar de att det finns flera betydande skillnader mellan de olika PD1 hämmarna som behöver värderas lokalt innan slutgiltigt val av behandling. Jämförande studier saknas, men det finns skillnader i studiedokumentation, administrering, kassationsrisk och läkemedelskostnad

Referenser

1. http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Rekommendationer1/

2. IMS Försäljningsdata