NT-rådets nya rekommendation ger patienter fler möjligheter

NT-rådets nya rekommendation ger patienter fler möjligheter

Keytruda® (pembrolizumab) har från 1 april en delad förstahandsrekommendation vid behandling av avancerat malignt melanom samt andra linjens behandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer. – Vi är stolta och glada över att pembrolizumab nu blir mer tillgängligt för melanom- och lungcancerpatienter i Sverige, säger Marc Gailhardou, vd, MSD.

Ordnat införande av nya läkemedel infördes i Sverige för två år sedan. Nu har processen utvecklats för att vården ska kunna erbjuda fler behandlingsalternativ för särskilt utsatt patientgrupper. Dagens rekommendation innebär att läkare och patient tillsammans kan diskutera för- och nackdelar med respektive behandling och skräddarsy en lösning som passar patientens förutsättningar bäst.

Det betyder att vården kommer att bygga klinisk erfarenhet av flera behandlingar. Vården får därmed värdefull återkoppling och sk real world evidens på flera behandlingar och läkemedlens olika egenskaper blir tydligare vilket bidrar till bättre behandling för framtida patienter. Den kliniska erfarenheten av hur behandlingar fungerar i praktiken bidrar också till att stärka Sveriges position i Life science, i en benhård global konkurrens om forskningsfokus, ett område där Sverige har unika förutsättningar.

Om Pembrolizumab
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för behandling av:

  • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom hos vuxna
  • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC
  • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
  • Metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK

Se www.fass.se för detaljerad indikationstext samt fullständig produktinformation.