NT-rådet rekommenderar PD-1 hämmare

NT-rådets yttrande till landstingen gällande nivolumab (Opdivo) och pembrolizumab (Keytruda) för behandling av malignt melanom.

NT-rådet rekommenderar landstingen

–  Att i inväntan på landstingsgemensamt införande- och uppföljningsprotokoll, använda Opdivo vid behandling av malignt melanom enligt godkänd indikation.

–  Patienter som sedan tidigare fått behandling med Keytruda inom ramen för kliniska studier eller compassionate use-program, bör fortsätta sin behandling enligt behandlande läkares bedömning. Övrig behandling med Keytruda avråds tills dess att TLV:s hälsoekonomiska värdering är färdig och NT-rådet ger en förnyad rekommendation i samband med kommunikation av det landstingsgemensamma införandeprotokollet.

–  Landstingen uppmanas att inte ingå avtal med företagen utan invänta resultatet av den nationella upphandlingen.

–  Landstingen uppmanas att följa upp behandlingen i registret Nya läkemedel i cancervården.

–  Denna rekommendation gäller som längst fram till 2015-10-15

Läs hela yttrandet här