NT-rådets yttrande till landstingen gällande kombinationsbehandling av avancerat melanom

NT-rådets yttrande till landstingen gällande nivolumab (Opdivo) i kombination med ipilimumab (Yervoy) för behandling av avancerat melanom

NT-rådet rekommenderar landstingen
–  Att använda Opdivo i kombination med Yervoy för behandling av patienter med avancerat malignt melanom som har uttryck av PD-L1 <1% i tumörcellerna när patienten bedöms tolerera den kombinerade behandlingen och förutsatt att en stoppregel på 22 månader tillämpas.
–  Att i övriga fall avstå från användning av Opdivo i kombination med Yervoy.

Läs hela yttrandet HÄR