Novartis visar stark pipeline på världens viktigaste bröstcancerkongress

Innovativa kombinationsterapier som angriper tumörer och metastaser från flera håll samtidigt är ett behandlingskoncept som väcker allt starkare intresse bland forskarna. Det står klart när slutsatserna av San Antonio Breast Cancer Symposium, världens viktigaste bröstcancerkongress, nu summeras.

– Modern bröstcancerbehandling går ut på att identifiera och blockera ännu fler av de signalvägar som cancern behöver för sin tillväxt, säger Björn Paulsson, chef för den medicinska avdelningen på Novartis Onkologi. Vår pipeline med lovande behandlingar i olika utvecklingsfaser visar att vi står väl rustade inför framtiden.

Målstyrda cancerbehandlingar som med stor precision blockerar specifika signalmolekyler och signalvägar har inneburit en smärre revolution på senare år. Samtidigt har det blivit allt tydligare att cancer är en listig fiende som har förmågan att leta upp alternativa vägar när den vanliga huvudleden är avspärrad med följden att behandlingar tappar sin effekt och cancern kan ta fart igen.

En strategi för att få bukt med denna problematik, inte minst vid spridd bröstcancer, är kombinationsbehandlingar som attackerar sjukdomen på flera fronter samtidigt. Till exempel vid spridd hormonpositiv bröstcancer har behandling med kombinationen antihormonella läkemedel och mTOR-hämmare gett den längsta överlevnaden som någonsin rapporterats i en fas III-studie hos kvinnor vars bröstcancer har fortsatt att utvecklas trots behandling med aromatashämmare.

Innovativa kombinationer på SABCS 2014
Vid San Antonio Breast Cancer Symposium presenterades data från studier där läkemedelskandidater från Novartis pipeline, däribland PI3K-hämmarna BKM120 och BYL719 och CDK4/6-hämmaren LEE011, prövas i olika kombinationer:

A phase I study of BKM120 and fulvestrant in postmenopausal women with estrogen receptor positive metastatic breast cancer
Phase I trial: PI3Kα inhibitor BYL719 plus aromatase inhibitor (AI) for patients with hormone receptor-positive (HR+) metastatic breast cancer (MBC)
Phase I study of the PI3Kα inhibitor BYL719 plus fulvestrant in patients with PIK3CA-altered and wild type ER+/HER2- locally advanced or metastatic breast cancer
Phase Ib/II study of LEE011 and BYL719 and letrozole in ER+, HER2– breast cancer: Safety, preliminary efficacy and molecular analysis

Vidare presenterades data för mTOR-hämmaren Afinitor (everolimus) vid avancerad eller metastaserad hormonpositiv och HER2+ bröstcancer:

Subgroup analysis on efficacy in the routine treatment – Results of the 2nd interim analysis of BRAWO, the non-interventional trial ”Breast Cancer Treatment with Everolimus and Exemestane for HR+ Women”
Everolimus in combination with exemestane in hormone receptor-positive locally advanced or metastatic breast cancer (BC) patients progressing on prior non-steroidal AI (NSAIs): Ballet study (CRAD001YIC04)
Phase 3, randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter trial of daily everolimus plus weekly trastuzumab and paclitaxel as first-line therapy in women with HER2+ advanced breast cancer: BOLERO-1