Novartis Onkologi uppmärksammar spridd njurcancer på internationella njurdagen, 10 mars

Novartis Onkologi uppmärksammar spridd njurcancer på internationella njurdagen, 10 mars
Den 10 mars är det internationella njurdagen som i år arrangeras för tionde året i rad. Syftet är att uppmärksamma hur viktiga njurarna är för kroppen och att öka medvetenheten kring olika typer av njursjukdomar varav en av de mest allvarliga är njurcancer. Njurdagen blir också ett startskott för att marknadsföra den nybildade patientföreningen Njurcancerföreningen.

– Njurcancer är en sjukdom som hamnat lite i skymundan, det vill vi ändra på, säger njurcancerföreningens ordförande, Jörgen Jehander. Vi har hittills lockat ett 50-tal medlemmar och jobbar nu med att sjösätta en marknadsföringkampanj under våren genom bland annat webbsidan njurcancerforeningen.se, visitkort och broschyrer som distribueras till vården.

Utöver att stötta och informera sina medlemmar hoppas Njurcancerföreningen också kunna öka människors medvetenhet om njurcancer och vad det innebär att drabbas.

Allvarlig sjukdom

Njurcancer är en allvarlig cancerform som drabbar cirka 1000 personer i Sverige varje år. Förloppet är ofta smygande vilket gör att sjukdomen i många fall är spridd när den upptäcks. Fram till för omkring tio år sedan var behandlingsalternativen få. Då traditionell cytostatikabehandling inte har effekt på metastaserad njurcancer var det enda medicinska behandlingsalternativet interferon. Sedan 2007 finns dock målriktade behandlingar som verkar genom att hämma olika signaler i tumörcellen via så kallade tyrosinkinaser. Behandlingen verkar bland annat genom att strypa blodtillförseln till tumören så att tillväxten hämmas.

Forskning ger hopp för framtiden

Lyckligtvis är njurcancer ett av de områden inom onkologin där utvecklingen av nya behandlingsmöjligheter för närvarande sker snabbt och inom kort väntas även nya former av antikroppsbaserade terapier ingå i behandlingsarsenalen.

Novartis Onkologi har sedan förvärvet av GSK:s onkologiportfölj för ett år sedan både VEGFR-hämmaren Votrient (pazopanib) för behandling av njurcancer i första linjen och mTOR-hämmaren Afinitor (everolimus) i andra linjen. Dessutom är mer att vänta på en rad områden. Förutom de behandlingar som redan finns på marknaden är ett flertal cancerbehandlingar under utveckling.

– Vi på Novartis onkologi är mycket stolta över vår forsknings-pipeline som är en av de bredaste och starkaste i branschen, den innehåller både målriktade behandlingar och olika typer immunterapier på ett flertal områden inom onkologi, säger Björn Paulsson, medicinsk chef på Novartis Onkologi.

I nuläget har företaget 23 hematologi- och onkologiprojekt i klinisk fas med målet att inom några år förlänga och förbättra livet för människor som drabbas av olika former av cancer. Mer information om Novartis Onkologis forsknings-pipeline finns här.

Referenser

1. https://www.cancerfonden.se/om-cancer/njurcancer