Norska Kavlifondet skänker 1,5 miljoner kronor till Ung Cancer

Kavlifondet har valt att skänka 1,5 miljoner kronor Ung Cancer för att stötta deras stipendieverksamhet. Tack vare stödet från Kavlifondet kan Ung Cancer fortsätta dela ut stipendier till sina medlemmar så att de kan betala hyra, medicin eller olika former av rehabilitering.

Det finns två olika stipendier att söka som medlem hos Ung Cancer, ett för ekonomiskt stöd och ett för rehabiliterande stöd. Tack vare en generös donation på 1,5 miljoner kronor från Kavlifondet kan den viktiga verksamheten nu fortsätta en tid framöver.

–Det här betyder enormt mycket för oss. Vi på Ung Cancer är glada och stolta över att få samarbeta med Kavlifondet. Deras stöd gör att vi kan fortsätta arbeta för att ingen ska behöva kämpa ensam. Vi är väldigt tacksamma och det vet jag att våra medlemmar också är, säger Camilla Tuneberg, generalsekreterare på Ung Cancer.

Det ena stipendiet går till det som kallas ekonomiskt stöd. Sjukdomen kan ha stor påverkan på ens ekonomi och det är inte alltid som samhällets skyddsnät räcker till. För att medlemmarna då ska klara av att betala saker som hyra, mediciner eller andra livsnödvändiga utgifter kan de ansöka om Ung Cancers stipendium för ekonomiskt stöd. Utan stipendiet skulle många unga vuxna stå helt eller delvis utan ekonomi att klara sin vardag.

Förutom ekonomin kan sjukdomen också lämna djupa spår i kropp och själ, både hos de drabbade och närstående. Därför har Ung Cancer ett stipendium för rehabiliterande stöd så att livet med sjukdomen och vägen tillbaka blir bättre. Det kan till exempel handla om att Ung Cancer betalar för fysisk träning eller samtalsstöd.

–Ung Cancer gör ett enormt viktigt arbete för många unga som lever med eller nära cancer. Vi i Kavlifondet är glada att kunna bidra till att fler får det stöd som de behöver i en tung och krävande livssituation, säger Kavlifondets verksamhetschef Inger Elise Iversen.

Med Kavlifondets stöd kan Ung Cancer nu fortsätta hjälpa sina medlemmar att göra en svår situation lite lättare. Ung Cancer lyfter på hatten och säger STORT TACK till Kavlifondet!

Kavlifondet:
Kavlifondet är en del av den norska livsmedelskoncern Kavli. Koncernens överskott går till fonden som i sin tur skänker pengar till projekt inom forskning, kultur och humanitärt arbete. 2016 delade Kavlifondet ut 72,5 miljoner norska kronor till olika projekt runt om i världen.
Läs mer om Kavlifondet på deras hemsida.

Ung Cancer:
Ung Cancer är en ideell organisation som grundades 2010. Vi arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna cancerberörda (drabbade och närstående) i åldrarna 16-30. Ung Cancer skapar mötesplatser, ger personligt stöd, informerar och debatterar frågor på individ- och gruppnivå. Det är vi som säger Fuck Cancer. Mer information finns på www.ungcancer.se