NLT- gruppens rekommendation till landstingen gällande vemurafenib

Denna rekommendation ersätter NLT-gruppens tidigare rekommendation angående Zelboraf®

NLT- gruppen rekommenderar landstingen
– Att vid nyinsättning, i första hand använda annan likvärdig produkt som omfattas av läkemedelsförmånen.
– Att för patienter med redan pågående Zelboraf-behandling, använda sig av det uppdaterade avtal som företaget erbjuder landstingen.

Bakgrund
I april 2013 rekommenderade NLT-gruppen landstingen att använda Zelboraf® i enlighet med ett av företaget erbjudet pris som motsvarade en acceptabel kostnad i
förhållande till nyttan. Eftersom likvärdig produkt nu blivit tillgänglig inom förmånen, anser NLT-gruppen att det generellt inte finns någon anledning att vid nyinsättning använda
Zelboraf®. Detta eftersom öppenvårdspreparat utan förmån kräver särskilda rutiner (rekvisitionshantering eller särskild överenskommelse medöppenvårdsapotek). För patienter under pågående behandling med Zelboraf® bör landstingen emellertid godta förändrade villkoren i befintliga avtal.

För NLT-gruppen
Anders Hallberg
Ordförande NLT- gruppen