Nej till allmän screening för prostatacancer visar på behovet av ytterligare information vid val av behandling

Nej till allmän screening för prostatacancer visar på behovet av ytterligare information vid val av behandling

Den 12 februari kom beskedet att Socialstyrelsen efter noga övervägande inte heller fortsättningsvis kommer att rekommendera allmän screening för prostatacancer. Enligt Socialstyrelsen är det stor risk att screening skulle leda till överdiagnostik, överbehandling och allvarliga biverkningar.

De senaste åren har det tillkommit tester som kan komplettera PSA-provet för att identifiera män som, trots ett förhöjt PSA-värde, inte riskerar att ha en behandlingskrävande prostatacancer. Ett sådant test är Prostatype, som genom ett gentest med hjälp av celler från redan taget vävnadsprov ger ett mått på hur aggressiv prostatacancern är. Det ger ett bättre underlag inför det livsviktiga beslutet om behandling. Prostatype är framtaget av Chundsell Medicals AB och är ett resultat av mångårig forskning på Karolinska Institutet.

– Att risken för överbehandling skulle öka vid allmän screening för prostatacancer med dagens vård råder det inga tvivel om. Vad man inte ska glömma bort i diskussionen är att överbehandling redan idag är ett stort problem som orsakar svåra biverkningar i många fall. Chundsell Medicals gentest och Prostatype visar hur aggressiv prostatacancern är, vilket underlättar valet av behandling och minskar risken för överbehandling. Med andra ord fyller Prostatype den lucka som finns då testet hjälper patienter, läkare och sjukvården att fatta ett mer informativt beslut med högre kvalitet för alla inblandade parter, säger Fredrik Persson, VD på Chundsell Medicals AB.

Socialstyrelsens rekommendation är ute på öppen remiss och synpunkter välkomnas till och med den 9 maj. En slutgiltig version beslutas under hösten 2018.

För mer information, vänligen kontakta Fredrik Persson, VD på Chundsell Medicals AB, fredrik.persson@chundsell.com, 073 049 77 01.

Prostatype är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Chundsell Medicals AB.