Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2014

– Vi vill lyfta fram personer som har gjort viktiga insatser både när det gäller att förebygga gynekologisk cancer men också för att hjälpa kvinnor som har drabbats. Det finns så många fantastiska och engagerade människor runt om i landet som jobbat hårt med att sprida kunskap om gynekologisk cancer. Vi vill genom vårt Eldsjälspris uppmärksamma och uppmuntra åtminstone några av dessa elsjälar som gör så betydelsefulla insatser för så många, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

Det är andra året i rad som Nätverket mot gynekologisk cancer uppmärksammar eldsjälar inom sjukvård och forskning, men även privatpersoner som har gjort skillnad för cancerdrabbade. Priserna delas ut på Gyncancerdagen 2014 i Stockholm och Göteborg.

Gyncancerdagen arrangerades i Stockholm den 7 april på Södra Teatern och i Göteborg på Wallenbergs Konferens den 9 april 2014.

Mottagare av Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2014:

Alexandra Andersson / Norr
Pernilla Dahm Kähler / Väst
Cecilia Hedström / Väst
Matts Olovsson / Uppsala-Örebro
Anna Palmstierna / Syd
Nina Persson / Sydöst
______________________________

atdbzjqgknndxag7zpdr

 

MOTIVERINGAR

Alexandra Andersson
Alexandra Andersson har som medlem i Nätverket mot gynekologisk cancer tagit egna initiativ för att sprida kunskap om äggstockscancer i Norrland. Hon har ordnat en informationskväll om äggstockscancer och erbjudit sig att sprida kunskapen vidare till andra städer. Alexandra är en förebild för hur övriga medlemmar kan sprida kunskap runt om i Sverige och stötta berörda.

Pernilla Dahm Kähler
Pernilla Dahm Kähler arbetar oförtrutet med att förbättra och göra de nationella kvalitetsregistren för gynekologisk cancer attraktiva och användbara både för professionen och för patienten. I samarbete med de regionala cancercentren, läkare och patientorganisationerna arbetar hon för att patienterna framöver ska kunna få ut bra och relevant information på ett enkelt sätt ur registren. Pernilla är överläkare, Med.dr. Kvinnosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Cecilia Hedström
Cecilia Hedström har genom sin blogg, genom att låta sig intervjuas i tidningar och radio, genom att föreläsa spridit kunskap om gynekologisk cancer och om vikten av att gå på sina kontroller. Hon sprider livsglädje omkring sig samtidigt som hon tar upp många tabubelagda ämnen som en cancersjukdom för med sig. Med sitt initiativ till F**k cancer and run hoppas hon bidra till en livsstilsförändring. 30 minuters vardagsmotion minskar risken för cancer. F**k Cancer and Run anser att forskningen kring cancer räddar liv men träningen kan rädda din kropp och psyke.

Matts Olovsson
Matts Olovsson har genom sitt införande av HPV baserade tester i cellprovtagningen för alla kvinnor i Uppsala över 50 år inspirerat oss till att driva på införandet av dessa tester. Matts har hävdat att HPV tester är de bästa för att minska dödligheten i denna åldersgrupp. Han har tillsammans med oss begärt att Socialstyrelsen ser över nuvarande cellprovtagningsprogram för att ge kvinnor i övriga landet samma möjligheter som i Uppsala. Matts är professor/specialistläkare i obstretik och gynekologi samt överläkare vid institutionen för kvinnors och barn hälsa, Uppsala Universitet/Akademiska Sjukhuset.

Anna Palmstierna
Anna Palmstierna är barnmorska och initiativtagare bakom Rädda Livmodern-bussen som visat hur nytänkande kan rädda liv. Bussen tog sig till områden där kvinnor fanns som inte annars gick på sina cellprovtagningar och bidrog till att deltagandet ökade markant. Anna är också engagerad som barnmorska på Gyncancer.se webben där hon svarar på frågor dagligen från oroliga kvinnor angående cellförändringar. Hela 3000 sidvisningar per månad har hennes frågor och svar.

Nina Persson
Musikern och sångerskan Nina Persson har modigt berättat om hur hon drabbades av livmodershalscancer under en tid när hon även funderade på barn. Detta har stöttat många andra kvinnor som upplevt samma sak som Nina. Hon har även generöst låtit Nätverket använda A Camp’s låt ”The weed has got there first” till Nätverkets film som informerar om symtomen på äggstockscancer och har därmed bidragit till att öka chansen för kvinnor att upptäcka äggstockscancer i tid. Se artikel.