Nätverket mot cancer välkomnar förundersökning

Nätverket mot cancer välkomnar den förundersökning som enligt Dagens Nyheter har inletts mot Karolinska Universitetssjukhuset om vållande till annans död. Karolinska Universitetssjukhuset tackade upprepat nej till hjälp utifrån med att operera akut cancersjuka och två personer i kön avled, enligt Dagens Nyheter.

– Det är ett väldigt bra initiativ av polis och åklagare att utreda detta. Patienter, eller deras närstående, kan inte själva anmäla eftersom patientlagen inte ger några sådana möjligheter. Det är därför vi så länge har krävt en ny patienträttighetslag som ger möjlighet för patienten eller en närstående att göra en anmälan och att sanktioner kan utfärdas vid försummelser, säger Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer.

Katarina Johansson. Foto: André de Loisted.

– Vi är inte ute efter enskilda läkare utan vill kunna utkräva ansvar mot en organisation som inte fungerar, i detta fall så långa köer till operation att patienter hinner dö under väntetiden. I dag är patienter rättslösa, det vi vill är att kunna kräva ansvar av sjukvårdens huvudmän och också utfärda sanktioner mot huvudmännen, säger Katarina Johansson.

Kontakt: Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer. 070-572 60 80
Presskontakt: Lena Bergling, 070-2345 148 info@rmpmedia.se

___________________________________________________________________________________________

Nätverket mot cancer är en intressepolitisk påverkansorganisation som samlar tio nationella organisationer och två stora lokala föreningar. Totalt representerar vi 30 000 medlemmar. Vi har varit en del av den nationella cancerstrategin och arbetet inom Regionala cancercentrum (RCC), drivit på arbetet med fler kontaktsjuksköterskor, kompetenskoncentration, pakkeförlopp för kortare tid från diagnos till behandling, cancerspecialiserade vårdcentraler för kronisk cancer och diagnostiska center för cancersjukdom. Bland annat.