Nätverket mot cancer välkomnar Barncancerfonden

Nätverket mot cancer välkomnar Barncancerfonden. Tillsammans säger vi ja till en likvärdig vård och rehabilitering i Sverige för alla cancerberörda.

Genom Barncancerfondens medlemskap utökas Nätverket mot cancer med kunskap och erfarenhet av cancer hos barn och unga vuxna. Nätverket mot cancer företräder genom sina medlemsförbund ett brett antal cancerdiagnoser och drygt 25 000 cancerpatienter.

– Som ordförande gläder jag mig mycket åt att vi tillsammans blir en ännu starkare röst i vårt påverkansarbete för cancerdrabbade, säger Katarina Johansson.

– Som medlem i Nätverket mot cancer så kommer Barncancerfonden att fortsätta arbeta för att de barn och familjer som drabbas av cancer i alla delar av landet få likvärdiga möjligheter till råd, stöd och information under och efter sin behandlingstid, säger Anders Peterson, ansvarig för Råd och stöd på Barncancerfonden.

Barncancerfonden arbetar också för att:

Skapa möjligheter för det drabbade barnet och dess familj att hantera sin förändrade livssituation
Uppnå ett likvärdigt omhändertagande över hela landet, både lokalt, regionalt och nationellt
Arbeta för likvärdig cancervård och rehabilitering för barn och ungdomar nationellt
Arbeta för att förbättra förutsättningarna för forskning och kliniska studier gällande barn med cancer
Under 2014 har Nätverket mot cancer utökats med flera medlemmar, både nationella organisationer, lokala medlemsföreningar samt stödmedlemmar.

Medlemmar: Barncancerfonden (representerar de sex regionala barncancerföreningarna), Blodcancerförbundet, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerförbundet Stödet, Mag-och tarmförbundet, Nätverket mot gynekologisk cancer, Svenska hjärntumörföreningen och Svenska Ödemförbundet. Under 2014 har vi även utökats med lokala patientföreningar och ett flertal individuella stödmedlemmar. Vi stödjer arbetet med att bilda Cancerföreningen PALEMA, en organisation för patienter och närstående med cancer i övre mag-tarmkanalen, lever och pankreas. Tillsammans är vi en stor cancerorganisation med drygt 25 000 medlemmar.

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter. De riksorganisationer som ingår är:

Barncancerfonden (representerar de sex regionala barncancerföreningarna), Blodcancerförbundet, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Mag- och tarmförbundet, Lungcancerförbundet Stödet, Nätverket mot gynekologisk cancer, Svenska hjärntumörföreningen samt Svenska Ödemförbundet www.natverketmotcancer.se