Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

Försäljningsstatistik
Varje kvartal sammanställs statistik till landstingen över läkemedlen som omfattas av ordnat införande. Statistiken omfattar försäljningen per recept och rekvisition i landstingen. Här presenteras försäljningsstatistik för PD1-hämmare för kvartal 3 och 4 2106.

Uppfoljning-kvartal3-2016-PD1-hammare

Uppfoljning-kvartal4-2016-PD1-hammare