Positivt besked för patienter som lever med multipelt myelom

Positivt besked för patienter som lever med multipelt myelom
NT-rådet och Janssen (som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen) har kommit överens om ett gemensamt avtal gällande Darzalex i monoterapi. Det finns ett uttalat medicinskt behov för patienter med recidiverat och refraktärt multipelt myelom och Darzalex är ett värdefullt tillskott till nuvarande behandlingar.

”Vi är mycket glada över att patienter i hela landet nu kan få tillgång till Darzalex i monoterapi”, säger Lars Johansson, vd för Janssen i Norden och Baltikum.

Janssen erbjuder – genom överenskommelsen med NT-rådet – Darzalex i monoterapi med en återbäring till landstingen för att kunna ge personer med multipelt myelom tillgång till bästa möjliga behandling.

Återbäringen innebär att kostnaderna för behandling i Sverige inte är dyrare än i andra jämförbara länder, där produkten är subventionerad eller offentligt finansierad.

”Vi är glada över att Sverige nu kan erbjuda en lika bra vård som man gör i andra länder. Sverige är ett ledande life science land och ligger i framkant när det gäller vård- och behandling av cancersjukdomar. För att kunna bibehålla vår framskjutande position och innovationskraft måste vi erbjuda samma höga kvalitet på cancervården och samma tillgång till nya innovativa behandlingar som andra länder. Nu ställer sig Sverige i raden bland de 20 länder i Europa där Darzalex är subventionerat eller offentligt finansierat”, säger Lars Johansson.

Överenskommelsen med NT-rådet och landstingen gäller en pilot från 1 maj år till 31 december 2019 och innebär registrering av patienter i kvalitetsregister, vilken stäms av ett par gånger per år för att räkna ut återbäringen.

TLV har tidigare avslagit Janssens subventionsansökan för Darzalex i kombinations-terapin. Janssen har valt att överklaga TLVs beslut till Förvaltningsrätten och yrkar på att Darzalex i kombination med bortezomib och dexametason ska ingå i hög-kostnadsskyddet.

”Vi kommer fortsätta att kämpa för att patienter som lever med multipelt myelom ska få tillgång till bästa möjliga behandling”, säger Lars Johansson.