Multidiciplinärt samarbete kring patienter som behandlas med onkologisk immunterapi – hantering av reumatologiska biverkningar

Multidiciplinärt samarbete kring patienter som behandlas med onkologisk immunterapi – hantering av reumatologiska biverkningar

10 MAJ 12.00 – 12.45 (SV)
Under detta webinar kommer vi få ta del av hur dessa biverkningar kan manifestera sig och hur de ska hanteras. Patientfall kommer belysa hur man gått tillväga i Göteborg och hur man kan samarbeta kring dessa patienter.

Mer info och anmälan